×

Energy > Kerosene > Consumption by energy sector: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 59,000 ton 2005
=2 Bangladesh 32,000 ton 1997
=2 Argentina 32,000 ton 1997
4 Romania 24,000 ton 1997
=5 South Korea 8,000 ton 2005
=5 Russia 8,000 ton 1993
7 Jamaica 3,000 ton 1995
=8 Japan 2,000 ton 2005
=8 Venezuela 2,000 ton 1996
=8 Canada 2,000 ton 1993
11 Colombia 1,931 ton 2005
=12 Ukraine 1,000 ton 2005
=12 Peru 1,000 ton 2005
=12 Brazil 1,000 ton 2002
=12 Mexico 1,000 ton 2000
=12 Philippines 1,000 ton 1999
=12 Poland 1,000 ton 1996
=12 Croatia 1,000 ton 1993
=12 Bolivia 1,000 ton 1992
=12 Thailand 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by energy sector: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by energy sector

Follow us on Facebook to get interesting stats: