×

Energy > Kerosene > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Soviet Union 32.18 million ton 1991
2 Japan 22.95 million ton 2005
3 China 10.38 million ton 2005
4 India 9.96 million ton 2005
5 Indonesia 9.3 million ton 2005
6 Iran 5.93 million ton 2005
7 South Korea 5.51 million ton 2005
8 Spain 4.08 million ton 2005
9 United Kingdom 3.48 million ton 2005
10 United States 3.36 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 3.02 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.18 million ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 1.97 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.78 million ton 2001
Emerging markets average (profile) 1.59 million ton 2005
11 Canada 1.47 million ton 2005
12 Iraq 1.28 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 1.05 million ton 2002
13 Israel 1.03 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 970,444.44 ton 2005
14 Nigeria 802,000 ton 2005
15 Netherlands 737,000 ton 2005
16 Bangladesh 704,000 ton 2005
Religious countries average (profile) 686,280.5 ton 2004
Middle Eastern and North Africa average (profile) 625,187.5 ton 2005
17 South Africa 609,000 ton 2005
18 Ireland 550,000 ton 2005
19 Egypt 523,000 ton 2005
Muslim countries average (profile) 501,043.66 ton 2005
Former British colonies average (profile) 460,699.93 ton 2005
20 Kenya 399,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 351,136.36 ton 1996
21 Dominican Republic 340,000 ton 2005
22 Vietnam 333,000 ton 2005
23 Mexico 328,000 ton 2005
24 Nepal 318,000 ton 2005
25 Philippines 313,000 ton 2005
26 Libya 299,000 ton 2005
Hot countries average (profile) 292,093.06 ton 2005
27 Benin 271,000 ton 2005
28 Czechoslovakia 252,000 ton 1991
European Union average (profile) 236,652.17 ton 1998
29 Pakistan 234,000 ton 2005
30 Ethiopia 230,000 ton 2005
31 Cuba 216,000 ton 2005
32 Peru 212,000 ton 2005
33 Saudi Arabia 211,000 ton 2005
34 Tunisia 193,000 ton 2005
failed states average (profile) 184,533.33 ton 2005
35 Syria 177,000 ton 2005
36 Sri Lanka 158,000 ton 2005
37 Jordan 156,000 ton 2005
=38 Angola 151,000 ton 2005
=38 Tanzania 151,000 ton 2005
40 Norway 126,000 ton 2005
41 Colombia 122,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 120,533.33 ton 1998
42 Azerbaijan 117,000 ton 2005
43 Cameroon 113,000 ton 2005
=44 Australia 109,000 ton 2005
=44 Yemen 109,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 98,250 ton 2005
46 Chile 95,000 ton 2005
47 Uzbekistan 91,000 ton 2005
48 Cote d'Ivoire 90,000 ton 2005
49 Madagascar 83,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 82,572.27 ton 2005
50 Belgium 82,000 ton 2005
51 Martinique 81,000 ton 2005
52 United Arab Emirates 80,000 ton 1995
53 Haiti 75,000 ton 2005
54 Ghana 74,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 73,525.58 ton 2002
55 Mozambique 71,980 ton 2005
=56 Reunion 70,000 ton 2005
=56 Russia 70,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 68,487.2 ton 2005
58 The Bahamas 60,000 ton 2005
=59 Guadeloupe 59,000 ton 2005
=59 Singapore 59,000 ton 2005
=59 Togo 59,000 ton 2005
62 Taiwan 56,000 ton 2005
63 Romania 52,000 ton 2005
=64 Uganda 47,000 ton 2005
=64 Brazil 47,000 ton 2005
66 Honduras 46,100 ton 2005
67 Netherlands Antilles 46,000 ton 2005
68 Estonia 45,000 ton 1996
69 Sudan 44,000 ton 2005
70 Cambodia 42,000 ton 2005
71 Guatemala 41,000 ton 2005
72 Guinea 39,000 ton 2005
73 Bahrain 38,000 ton 2005
=74 Slovakia 34,000 ton 2005
=74 Zimbabwe 34,000 ton 2005
=74 Jamaica 34,000 ton 2005
=77 El Salvador 32,000 ton 2005
=77 Hong Kong 32,000 ton 2005
=77 Sierra Leone 32,000 ton 2005
=77 North Korea 32,000 ton 2005
=81 Turkey 28,000 ton 2005
=81 Mauritius 28,000 ton 2005
=81 Kuwait 28,000 ton 2005
84 Ukraine 27,000 ton 2005
=85 Georgia 26,000 ton 2005
=85 Nicaragua 26,000 ton 2005
=85 Finland 26,000 ton 2001
=88 Burkina Faso 25,000 ton 2005
=88 Somalia 25,000 ton 2005
90 Argentina 24,000 ton 2005
=91 Central African Republic 23,000 ton 2005
=91 Venezuela 23,000 ton 2005
=91 Gabon 23,000 ton 2005
=91 Germany 23,000 ton 2005
=91 Yugoslavia 23,000 ton 2005
=96 Papua New Guinea 22,000 ton 2005
=96 Bolivia 22,000 ton 2005
=96 Eritrea 22,000 ton 2005
=99 Laos 21,000 ton 2005
=99 French Guiana 21,000 ton 2005
=99 Greece 21,000 ton 2005
=102 Kazakhstan 20,000 ton 2005
=102 Malawi 20,000 ton 2005
=104 Zambia 19,000 ton 2005
=104 Mali 19,000 ton 2005
=104 Mongolia 19,000 ton 2005
107 Bermuda 18,000 ton 2005
108 Thailand 17,000 ton 2005
109 Guyana 15,708 ton 2005
=110 Malta 15,000 ton 2005
=110 Botswana 15,000 ton 2005
=110 Fiji 15,000 ton 2005
=113 Djibouti 14,000 ton 2005
=113 Cyprus 14,000 ton 2005
=115 Bhutan 13,000 ton 2005
=115 Senegal 13,000 ton 2005
=115 Rwanda 13,000 ton 2005
=115 Congo, Republic of the 13,000 ton 2005
119 Malaysia 12,590 ton 2005
120 Denmark 12,000 ton 1996
=121 Algeria 11,000 ton 2005
=121 Oman 11,000 ton 2005
=121 East Germany 11,000 ton 1990
=124 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=124 Trinidad and Tobago 10,000 ton 2005
=124 Liberia 10,000 ton 2005
=127 The Gambia 9,000 ton 2005
=127 Uruguay 9,000 ton 2005
=127 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
=127 Albania 9,000 ton 2005
131 Niger 8,200 ton 2005
=132 Samoa 8,000 ton 2005
=132 Maldives 8,000 ton 2005
=134 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
=134 Guinea-Bissau 7,000 ton 2005
=136 Comoros 6,000 ton 2005
=136 Grenada 6,000 ton 2005
=136 Belarus 6,000 ton 2005
=136 Macau 6,000 ton 2005
=140 New Caledonia 5,000 ton 2005
=140 Seychelles 5,000 ton 2005
=140 Cape Verde 5,000 ton 2005
=140 Suriname 5,000 ton 2005
=140 Morocco 5,000 ton 2005
=140 Panama 5,000 ton 2005
=146 Austria 4,000 ton 2005
=146 Sweden 4,000 ton 2005
=146 Western Sahara 4,000 ton 2005
=146 Czech Republic 4,000 ton 2005
=146 Portugal 4,000 ton 2005
=146 Qatar 4,000 ton 2003
=152 Burundi 3,000 ton 2005
=152 Brunei 3,000 ton 2005
=152 Tonga 3,000 ton 2005
=152 New Zealand 3,000 ton 2005
=152 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=152 Armenia 3,000 ton 2003
=152 Ecuador 3,000 ton 2002
159 Barbados 2,799 ton 2005
=160 Kiribati 2,000 ton 2005
=160 Latvia 2,000 ton 2005
=160 British Virgin Islands 2,000 ton 2005
=160 Solomon Islands 2,000 ton 2005
=160 Palau 2,000 ton 2005
=160 Costa Rica 2,000 ton 2005
=160 Afghanistan 2,000 ton 2005
=160 Belize 2,000 ton 1994
168 Paraguay 1,650 ton 2005
=169 Burma 1,000 ton 2005
=169 Montserrat 1,000 ton 2005
=169 French Polynesia 1,000 ton 2005
=169 Croatia 1,000 ton 2005
=169 Chad 1,000 ton 2005
=169 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=169 Slovenia 1,000 ton 2005
=169 Mauritania 1,000 ton 2005
=169 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=169 Lebanon 1,000 ton 2005
=169 Moldova 1,000 ton 2005
=169 Luxembourg 1,000 ton 2005
=169 Vanuatu 1,000 ton 2005
=169 Dominica 1,000 ton 2005
=169 Poland 1,000 ton 2004
=169 Saint Helena 1,000 ton 2003
=169 Hungary 1,000 ton 2002
=169 Bulgaria 1,000 ton 1998
=169 Antigua and Barbuda 1,000 ton 1997
=169 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Kerosene > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×