×

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 3.38 million ton 2005
2 Thailand 1.78 million ton 2005
3 Belarus 826,000 ton 2005
4 India 595,000 ton 2005
5 Yugoslavia 579,000 ton 2005
6 Australia 261,000 ton 2005
=7 Ukraine 243,000 ton 2005
=7 Bulgaria 243,000 ton 2005
9 Ireland 205,000 ton 2005
10 Czech Republic 133,000 ton 2005
11 Turkey 120,000 ton 2005
12 Greece 117,000 ton 2005
13 Moldova 68,000 ton 1993
14 Austria 48,000 ton 2005
15 Hungary 41,000 ton 2005
=16 Russia 18,000 ton 2005
=16 Lithuania 18,000 ton 2005
18 Estonia 13,000 ton 2005
19 Belgium 10,000 ton 2005
20 Luxembourg 8,000 ton 2005
21 Sweden 5,000 ton 2005
22 Poland 2,000 ton 2005
=23 Denmark 1,000 ton 2002
=23 Latvia 1,000 ton 2001
=23 Netherlands 1,000 ton 1998
=23 Slovakia 1,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Net inland availability. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Lignite--Brown-Coal-Briquettes/Net-inland-availability

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: