×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by chemical industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 49.28 million ton 1998
2 Saudi Arabia 9.92 million ton 2005
3 Russia 1.75 million ton 2005
4 Venezuela 1.12 million ton 2005
5 China 993,000 ton 2005
6 Japan 550,000 ton 2005
7 Qatar 536,000 ton 2005
8 Argentina 486,000 ton 2000
9 Taiwan 328,000 ton 2005
10 Sweden 226,000 ton 1998
11 Singapore 214,000 ton 1998
12 Spain 207,000 ton 2005
13 Czech Republic 95,000 ton 1998
14 Algeria 94,000 ton 2003
=15 Thailand 93,000 ton 2005
=15 Israel 93,000 ton 2005
17 Poland 65,000 ton 2005
18 Belgium 62,000 ton 2003
19 Norway 54,000 ton 2005
20 Greece 50,000 ton 2005
21 Malaysia 40,610 ton 2005
=22 Finland 30,000 ton 2005
=22 Slovakia 30,000 ton 2005
24 Portugal 25,000 ton 2005
25 Brazil 19,000 ton 2005
26 Mexico 14,000 ton 2005
27 Australia 9,000 ton 2004
28 Colombia 5,026 ton 2005
=29 Ireland 5,000 ton 2005
=29 Croatia 5,000 ton 2003
31 Philippines 4,000 ton 2005
=32 Slovenia 3,000 ton 2005
=32 Hungary 3,000 ton 2003
=32 Germany 3,000 ton 2002
=32 Yugoslavia 3,000 ton 1992
=36 Luxembourg 2,000 ton 2005
=36 Netherlands 2,000 ton 2001
=38 Ukraine 1,000 ton 2005
=38 Denmark 1,000 ton 2005
=38 Estonia 1,000 ton 2005
=38 Belarus 1,000 ton 2005
=38 Romania 1,000 ton 2005
=38 Austria 1,000 ton 2003
=38 Turkey 1,000 ton 2000
=38 Bulgaria 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by chemical industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by chemical industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: