×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by energy sector: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 2.58 million ton 2005
2 Venezuela 654,000 ton 2005
3 United States 612,000 ton 2005
4 Japan 494,000 ton 2005
5 Taiwan 300,000 ton 2005
6 Germany 236,000 ton 2005
7 Mexico 190,000 ton 2005
8 Iran 68,000 ton 2005
9 Greece 59,000 ton 2005
10 Austria 49,000 ton 2005
11 United Kingdom 43,000 ton 2005
12 Canada 28,000 ton 2005
13 Australia 27,000 ton 2005
=14 Brazil 24,000 ton 2005
=14 Belgium 24,000 ton 2005
=16 Nigeria 17,000 ton 2005
=16 Russia 17,000 ton 2005
18 Norway 11,000 ton 2005
19 Spain 10,000 ton 1996
20 Croatia 8,000 ton 2005
21 Ireland 7,000 ton 2005
22 Colombia 4,805 ton 2005
=23 Romania 4,000 ton 2002
=23 Peru 4,000 ton 1993
25 South Korea 3,000 ton 2005
=26 Portugal 2,000 ton 2005
=26 Nicaragua 2,000 ton 2005
=26 Poland 2,000 ton 2003
=26 Panama 2,000 ton 1997
=30 Chile 1,000 ton 2005
=30 Argentina 1,000 ton 2005
=30 Netherlands 1,000 ton 2005
=30 Uruguay 1,000 ton 2003
=30 Hungary 1,000 ton 1996
=30 Lithuania 1,000 ton 1996
=30 Burma 1,000 ton 1991
37 Paraguay 170 ton 2001

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by energy sector: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by energy sector

Follow us on Facebook to get interesting stats: