×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 14.59 million ton 2005
2 India 10.25 million ton 2005
3 United States 9.95 million ton 2005
4 Mexico 7.86 million ton 2005
5 Brazil 5.73 million ton 2005
6 Japan 5.18 million ton 2005
7 Egypt 3.42 million ton 2005
8 Russia 3.21 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.71 million ton 2005
9 South Korea 2.39 million ton 2005
10 Iran 2.39 million ton 2005
11 Turkey 2.37 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.21 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.07 million ton 2005
12 Spain 1.79 million ton 2005
13 Thailand 1.66 million ton 2005
14 Iraq 1.5 million ton 2005
15 Algeria 1.45 million ton 2005
16 Morocco 1.36 million ton 2005
17 Kuwait 1.33 million ton 2005
18 United Arab Emirates 1.26 million ton 2005
19 Venezuela 1.25 million ton 2005
20 Taiwan 1.19 million ton 2005
Religious countries average (profile) 1.16 million ton 2005
21 Malaysia 1.12 million ton 2005
22 Saudi Arabia 1.04 million ton 2005
23 Argentina 1 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 997,181.82 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 940,444.44 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 923,654.55 ton 2003
High income OECD countries average (profile) 908,928.57 ton 2005
24 Canada 903,000 ton 2005
25 Philippines 889,000 ton 2005
26 Germany 878,000 ton 2005
27 Chile 838,000 ton 2005
28 Ecuador 813,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 805,639.84 ton 2005
29 Vietnam 769,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 762,980.49 ton 2005
30 Indonesia 746,000 ton 2005
31 Portugal 731,000 ton 2005
32 Poland 720,000 ton 2005
33 Libya 624,000 ton 2005
34 Colombia 586,976 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 583,961.06 ton 2005
35 Pakistan 579,000 ton 2005
=36 Romania 560,000 ton 2005
=36 Yemen 560,000 ton 2005
38 Syria 532,000 ton 2005
39 Peru 471,000 ton 2005
40 Israel 437,000 ton 2005
41 United Kingdom 413,000 ton 2005
42 Tunisia 373,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 370,280 ton 2005
43 Hong Kong 359,000 ton 2005
44 Dominican Republic 356,000 ton 2005
45 Kazakhstan 355,300 ton 2005
46 Ukraine 334,000 ton 2005
47 Australia 333,000 ton 2005
48 Bolivia 327,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 317,664.29 ton 2005
49 Jordan 301,000 ton 2005
50 South Africa 290,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 261,187.5 ton 2005
European Union average (profile) 242,961.54 ton 2005
51 Guatemala 211,660 ton 2005
52 Hungary 197,000 ton 2005
53 Belarus 191,000 ton 2005
54 Sri Lanka 168,000 ton 2005
55 Lebanon 166,000 ton 2005
56 El Salvador 143,616 ton 2005
57 Cuba 135,000 ton 2005
58 Senegal 134,000 ton 2005
59 Austria 130,000 ton 2005
60 Panama 113,000 ton 2005
61 Finland 109,000 ton 2005
62 Sudan 108,000 ton 2005
63 Belgium 102,000 ton 2005
64 Oman 94,000 ton 2005
65 Greece 92,000 ton 2005
66 Jamaica 85,000 ton 2005
67 Uruguay 82,000 ton 2005
68 Turkmenistan 80,000 ton 2005
69 Mauritius 79,000 ton 2005
70 Ireland 77,000 ton 2005
71 New Zealand 73,000 ton 2005
72 Croatia 72,000 ton 2005
73 Ghana 70,000 ton 2005
74 Costa Rica 68,095 ton 2005
75 Paraguay 67,120 ton 2005
76 Nepal 66,000 ton 2005
=77 Azerbaijan 64,000 ton 2005
=77 Slovenia 64,000 ton 2005
=79 Angola 60,000 ton 2005
=79 Netherlands Antilles 60,000 ton 2005
81 Netherlands 59,000 ton 2005
82 Lithuania 58,000 ton 2005
83 Albania 57,000 ton 2005
84 Cote d'Ivoire 55,000 ton 2005
=85 Cyprus 53,000 ton 2005
=85 Trinidad and Tobago 53,000 ton 2005
87 Nicaragua 52,000 ton 2005
88 Qatar 51,000 ton 2005
89 Moldova 49,000 ton 2005
90 Honduras 47,690 ton 2005
91 Cameroon 43,000 ton 2005
=92 Reunion 38,000 ton 2005
=92 Bahrain 38,000 ton 2005
94 Slovakia 37,000 ton 2005
=95 Sweden 36,000 ton 2005
=95 Czech Republic 36,000 ton 2005
97 Kenya 35,000 ton 2005
98 Norway 34,000 ton 2005
=99 Latvia 30,000 ton 2005
=99 Macau 30,000 ton 2005
=101 Djibouti 29,000 ton 2005
=101 Mauritania 29,000 ton 2005
=103 Botswana 26,000 ton 2005
=103 Guadeloupe 26,000 ton 2005
105 Georgia 25,000 ton 2005
=106 Bulgaria 23,000 ton 2005
=106 Uzbekistan 23,000 ton 2005
=106 Denmark 23,000 ton 2005
=109 Gabon 21,000 ton 2005
=109 Aruba 21,000 ton 2005
=111 Armenia 20,000 ton 2005
=111 The Bahamas 20,000 ton 2005
=111 Bangladesh 20,000 ton 2005
=114 Martinique 19,000 ton 2005
=114 Belize 19,000 ton 2005
=116 Malta 18,000 ton 2005
=116 Laos 18,000 ton 2005
=116 Papua New Guinea 18,000 ton 2005
=116 Suriname 18,000 ton 2005
120 Nigeria 17,000 ton 2005
121 Mozambique 14,110 ton 2005
122 Brunei 14,000 ton 2005
=123 Haiti 13,000 ton 2005
=123 Bermuda 13,000 ton 2005
125 Barbados 12,317 ton 2005
=126 Burma 10,000 ton 2005
=126 Fiji 10,000 ton 2005
128 Guyana 9,163 ton 2005
=129 French Polynesia 9,000 ton 2005
=129 Benin 9,000 ton 2005
=129 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=129 Cape Verde 9,000 ton 2005
=129 Madagascar 9,000 ton 2005
134 Kyrgyzstan 8,000 ton 2003
135 Tajikistan 7,000 ton 2005
=136 Grenada 6,000 ton 2005
=136 Tanzania 6,000 ton 2005
=136 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=139 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=139 Eritrea 5,000 ton 2005
=141 Estonia 4,000 ton 2005
=141 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=141 Bhutan 4,000 ton 2005
=144 Liberia 3,000 ton 2005
=144 Luxembourg 3,000 ton 2005
=144 Seychelles 3,000 ton 2005
=147 Ethiopia 2,000 ton 2005
=147 Dominica 2,000 ton 2005
=147 French Guiana 2,000 ton 2005
=147 Togo 2,000 ton 2005
=147 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=147 Burundi 2,000 ton 2005
=153 Burkina Faso 1,000 ton 2005
=153 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=153 Chad 1,000 ton 2005
=153 Iceland 1,000 ton 2005
=153 Namibia 1,000 ton 2005
=153 Tonga 1,000 ton 2000
=153 Solomon Islands 1,000 ton 1994
160 Uganda 100 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×