×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by petroleum refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 1.7 million ton 2005
2 Venezuela 654,000 ton 2005
3 United States 612,000 ton 2005
4 Taiwan 300,000 ton 2005
5 Germany 236,000 ton 2005
6 Mexico 190,000 ton 2005
7 Iran 68,000 ton 2005
8 Greece 59,000 ton 2005
9 Austria 49,000 ton 2005
10 United Kingdom 43,000 ton 2005
11 Japan 42,000 ton 2005
12 Canada 28,000 ton 2005
13 Australia 27,000 ton 2005
14 Brazil 24,000 ton 2005
15 Nigeria 17,000 ton 2005
16 Norway 11,000 ton 2005
17 Spain 10,000 ton 1996
18 Croatia 8,000 ton 2005
19 Ireland 7,000 ton 2005
20 Colombia 4,805 ton 2005
21 South Korea 3,000 ton 2005
=22 Portugal 2,000 ton 2005
=22 Russia 2,000 ton 2005
=22 Nicaragua 2,000 ton 2005
=22 Poland 2,000 ton 2003
=22 Panama 2,000 ton 1997
=22 Hungary 2,000 ton 1991
=28 Argentina 1,000 ton 2005
=28 Netherlands 1,000 ton 2005
=28 Chile 1,000 ton 2004
=28 Romania 1,000 ton 2001
=28 Burma 1,000 ton 1991
33 Paraguay 170 ton 2001

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by petroleum refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by petroleum refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: