×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 49.55 million ton 2005
2 Canada 7.53 million ton 2005
3 Japan 4.35 million ton 2005
4 United Kingdom 3.61 million ton 2005
5 Mexico 2.65 million ton 2005
6 Russia 2.3 million ton 2005
7 Netherlands 1.5 million ton 2005
8 Argentina 1.3 million ton 2005
9 Norway 1.1 million ton 2005
10 South Korea 1.06 million ton 2005
11 Qatar 1.06 million ton 1999
12 Germany 945,000 ton 2005
13 Sweden 692,000 ton 2005
14 Australia 661,000 ton 2005
15 Thailand 585,000 ton 2005
16 China 577,000 ton 2005
17 Singapore 301,000 ton 2005
18 Czech Republic 106,000 ton 2005
19 Belgium 105,000 ton 2005
20 Slovakia 95,000 ton 2005
21 Hungary 90,000 ton 2005
22 Poland 81,000 ton 1995
23 Finland 69,000 ton 2005
24 Croatia 66,000 ton 2005
25 Cuba 5,000 ton 2004
26 Mauritius 3,000 ton 1998
=27 Kazakhstan 2,000 ton 2005
=27 Ukraine 2,000 ton 2005
=27 Ethiopia 2,000 ton 2005
=30 Guinea-Bissau 1,000 ton 2005
=30 Malawi 1,000 ton 2005
=30 Slovenia 1,000 ton 2004
=30 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2003
=30 Uruguay 1,000 ton 1997

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats: