×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in road transport: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 3.73 million ton 2005
2 Poland 1.5 million ton 2005
3 Turkey 1.36 million ton 2005
4 Mexico 1.35 million ton 2005
5 Japan 1.32 million ton 2005
6 Australia 1.21 million ton 2005
7 China 471,000 ton 2005
8 United States 402,000 ton 2005
9 Netherlands 358,000 ton 2005
10 Bulgaria 348,000 ton 2005
11 Russia 346,000 ton 2005
12 Iran 328,000 ton 2005
=13 Thailand 312,000 ton 2005
=13 Algeria 312,000 ton 2005
15 Lithuania 206,000 ton 2005
16 Canada 202,000 ton 2005
17 United Kingdom 120,000 ton 2005
18 Czech Republic 110,000 ton 2005
19 Yemen 99,000 ton 2005
20 Dominican Republic 90,000 ton 1997
21 Azerbaijan 79,000 ton 2005
22 Belgium 76,000 ton 2005
23 Romania 48,000 ton 2005
24 Spain 45,000 ton 2005
25 Taiwan 32,000 ton 2005
26 Belarus 30,000 ton 2005
27 Hungary 29,000 ton 2005
28 New Zealand 26,000 ton 2005
29 Peru 25,000 ton 2005
30 Latvia 24,000 ton 2005
=31 Portugal 22,000 ton 2005
=31 Croatia 22,000 ton 2005
33 Germany 20,000 ton 2005
34 Austria 15,000 ton 2005
35 Paraguay 14,930 ton 2005
=36 Denmark 11,000 ton 2005
=36 Uzbekistan 11,000 ton 2005
=36 Greece 11,000 ton 2005
39 Ukraine 8,000 ton 2005
40 Venezuela 7,000 ton 2003
=41 Ireland 5,000 ton 2005
=41 Moldova 5,000 ton 2005
43 Burma 3,000 ton 2005
=44 Luxembourg 2,000 ton 2005
=44 Nepal 2,000 ton 2005
=44 Norway 2,000 ton 2005
=47 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=47 Indonesia 1,000 ton 2002
=47 Togo 1,000 ton 1999
=47 Estonia 1,000 ton 1997

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in road transport: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in road transport

Follow us on Facebook to get interesting stats: