×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 2,263.87 ton 2005
2 East Timor 2,247.93 ton 2005
3 United Arab Emirates 1,599.95 ton 2005
4 Kuwait 1,384.39 ton 2005
5 Norway 1,138.58 ton 2005
6 Saudi Arabia 810.69 ton 2005
OPEC countries average (profile) 546.41 ton 2003
7 Trinidad and Tobago 454.15 ton 2005
8 Algeria 220.31 ton 2005
9 Bahrain 192.15 ton 2005
10 Netherlands 133.64 ton 2005
11 Singapore 129.17 ton 2005
12 Venezuela 88.04 ton 2005
13 Lithuania 73.22 ton 2005
14 Kazakhstan 69.12 ton 2005
15 Malaysia 63.49 ton 2005
16 Argentina 52.58 ton 2005
17 Croatia 51.1 ton 2005
18 Libya 48.98 ton 2005
19 Australia 48.02 ton 1991
20 Sweden 44.19 ton 2005
21 Belgium 35.6 ton 2005
22 Belarus 27.42 ton 2005
23 Iran 25.53 ton 2005
24 Greece 23.33 ton 2005
25 United Kingdom 21.55 ton 2005
Emerging markets average (profile) 17.58 ton 2005
26 Israel 17.17 ton 2005
27 Denmark 16.05 ton 2005
28 Hungary 14.97 ton 2005
29 Thailand 14.93 ton 2005
30 Luxembourg 10.75 ton 2005
31 Czech Republic 9.28 ton 2005
32 Canada 8.91 ton 2005
33 Portugal 8.91 ton 2005
34 Russia 7.78 ton 2005
35 Germany 7.43 ton 2005
36 Chile 7.1 ton 2005
37 Iraq 6.85 ton 2002
38 United States 6.72 ton 1997
39 Latvia 6.52 ton 2005
40 Ukraine 5.69 ton 2005
41 Spain 5.25 ton 2005
42 Ireland 4.81 ton 2005
43 Indonesia 4.52 ton 2005
44 Sudan 3.96 ton 2005
45 Turkey 3.85 ton 2005
46 Peru 3.61 ton 2005
47 Romania 3.47 ton 2005
48 Georgia 3.21 ton 2005
49 New Zealand 3.14 ton 2005
50 Honduras 3.04 ton 2005
51 Azerbaijan 2.86 ton 2005
52 Yemen 2.73 ton 2005
53 Austria 2.43 ton 2005
54 El Salvador 2.05 ton 2005
55 Uruguay 1.8 ton 2005
56 Cote d'Ivoire 1.72 ton 2005
57 South Korea 1.29 ton 2005
58 Gabon 0.879 ton 1997
59 Slovakia 0.743 ton 2005
60 Benin 0.733 ton 2005
61 Estonia 0.73 ton 2000
62 Poland 0.655 ton 2005
63 Mexico 0.506 ton 2005
64 Brazil 0.441 ton 2005
65 Bolivia 0.428 ton 2005
66 Finland 0.383 ton 2004
67 Oman 0.365 ton 2004
68 Hong Kong 0.295 ton 2004
69 Ghana 0.288 ton 2004
70 Moldova 0.278 ton 2005
71 Senegal 0.266 ton 2005
72 Syria 0.234 ton 1991
73 Colombia 0.229 ton 2005
74 Guatemala 0.226 ton 2005
75 Bulgaria 0.129 ton 2004
76 Kenya 0.112 ton 2005
77 Tunisia 0.107 ton 1998
78 Philippines 0.0968 ton 2003
79 India 0.047 ton 2005
80 Japan 0.0391 ton 2005
81 Egypt 0.0337 ton 1993
82 Burma 0.0234 ton 1991
83 China 0.0207 ton 2005
84 Nigeria 0.0151 ton 2003

Citation

"Countries Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Exports per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Liquefied-Petroleum-Gas/Exports-per-1000

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: