×

Energy > Lubricants > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 554.18 ton 2005
2 Bahrain 473.44 ton 1994
3 Finland 61.95 ton 2005
4 Netherlands 55.45 ton 2005
5 Belgium 38.94 ton 2005
6 Hong Kong 27.01 ton 2005
7 Belarus 25.87 ton 2005
8 South Korea 24.35 ton 2005
9 Canada 17.8 ton 2005
10 United Arab Emirates 17.05 ton 1995
11 Hungary 12.49 ton 2005
12 Croatia 12.38 ton 2005
13 Portugal 11.94 ton 2005
14 United Kingdom 11.77 ton 2005
15 Austria 10.33 ton 2005
16 Germany 9.56 ton 2005
17 Greece 9.01 ton 2005
18 United States 7.78 ton 2005
19 Latvia 6.95 ton 2005
20 Australia 6.72 ton 2005
21 Lithuania 5.56 ton 2005
22 South Africa 4.89 ton 2000
23 Czech Republic 4.79 ton 2005
24 Ukraine 4.61 ton 2005
25 Japan 3.81 ton 2005
26 Jamaica 3.63 ton 1995
27 Poland 3.41 ton 2005
28 Azerbaijan 3.34 ton 2005
29 Trinidad and Tobago 3.17 ton 1997
30 Uzbekistan 3.1 ton 2005
31 Spain 2.63 ton 2005
32 Slovakia 2.6 ton 2005
33 Malaysia 2.04 ton 2005
34 Egypt 1.93 ton 2003
35 Venezuela 1.76 ton 2005
36 Slovenia 1.5 ton 2005
37 Ireland 1.44 ton 2005
38 Russia 1.42 ton 1994
39 Djibouti 1.29 ton 2005
40 Sweden 1.22 ton 2005
41 Morocco 0.938 ton 2004
42 Estonia 0.733 ton 2001
43 Argentina 0.673 ton 2005
44 Bulgaria 0.478 ton 1996
45 Thailand 0.476 ton 2001
46 Denmark 0.369 ton 2005
47 Brazil 0.344 ton 2005
48 Indonesia 0.325 ton 2004
49 Romania 0.324 ton 2005
50 Norway 0.218 ton 2004
51 Tunisia 0.212 ton 1999
52 Cameroon 0.144 ton 1995
53 Kazakhstan 0.132 ton 2005
54 Senegal 0.0887 ton 2005
55 Syria 0.0717 ton 1994
56 Kenya 0.0574 ton 2004
57 China 0.0436 ton 1994
58 Pakistan 0.0409 ton 2001
59 Philippines 0.0323 ton 1990
60 Turkey 0.0312 ton 2001
61 Bangladesh 0.0087 ton 1993

Citation

"Countries Compared by Energy > Lubricants > Exports per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Lubricants/Exports-per-1000

Energy > Lubricants > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: