×

Energy > Motor Gasoline > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1.12 million ton 1993
2 Netherlands 560,000 ton 1993
3 China 556,000 ton 1994
4 Venezuela 300,000 ton 1993
5 United Kingdom 196,000 ton 1993
6 Romania 141,000 ton 1993
7 Sweden 140,000 ton 1993
=8 Canada 133,000 ton 1993
=8 Spain 133,000 ton 1993
10 Brazil 125,000 ton 1993
11 Japan 95,000 ton 1994
12 Chile 91,000 ton 1993
13 Hungary 78,000 ton 1993
14 Malaysia 71,000 ton 1994
15 Norway 65,000 ton 1993
16 Croatia 61,000 ton 1992
17 Belgium 55,000 ton 1993
18 Argentina 45,000 ton 1992
19 Peru 42,000 ton 1991
20 Philippines 40,000 ton 1994
21 Poland 39,000 ton 1993
22 Belarus 22,000 ton 1993
23 Bulgaria 14,000 ton 1992
24 Sri Lanka 12,000 ton 1994
=25 Netherlands Antilles 10,000 ton 1994
=25 Syria 10,000 ton 1993
=27 Mexico 8,000 ton 1993
=27 Slovakia 8,000 ton 1993
=27 Dominican Republic 8,000 ton 1992
30 El Salvador 7,000 ton 1998
=31 Costa Rica 5,000 ton 1993
=31 Ireland 5,000 ton 1992
=31 Nicaragua 5,000 ton 1993
=34 Ghana 3,000 ton 1990
=34 Bolivia 3,000 ton 1992
=34 Bahrain 3,000 ton 1993
=37 Tunisia 2,000 ton 1992
=37 Burma 2,000 ton 1994
39 Barbados 1,000 ton 1992
40 Paraguay -1,000 ton 1992
41 Bangladesh -2,000 ton 1993
=42 Czechoslovakia -5,000 ton 1991
=42 Morocco -5,000 ton 1993
44 Jordan -6,000 ton 1993
45 Cyprus -9,000 ton 1990
46 Greece -11,000 ton 1993
=47 Finland -12,000 ton 1993
=47 United Arab Emirates -12,000 ton 1993
=49 Australia -13,000 ton 1993
=49 Turkey -13,000 ton 1993
=51 Colombia -14,000 ton 1992
=51 Jamaica -14,000 ton 1993
53 Portugal -15,000 ton 1993
54 Uruguay -18,000 ton 1992
55 New Zealand -23,000 ton 1993
56 Algeria -29,000 ton 1992
57 Austria -42,000 ton 1993
58 Saudi Arabia -50,000 ton 1993
59 Russia -51,000 ton 1993
60 Lithuania -68,000 ton 1993
61 Germany -78,000 ton 1993
62 Czech Republic -89,000 ton 1993
63 Trinidad and Tobago -104,000 ton 1993
64 South Korea -111,000 ton 1994
65 Denmark -136,000 ton 1993
66 Thailand -198,000 ton 1994
67 Soviet Union -200,000 ton 1990
68 Taiwan -610,000 ton 1994
69 Indonesia -1,330,000 ton 1994
70 Singapore -1,680,000 ton 1993

Citation

"Countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Changes in stocks at producers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Motor-Gasoline/Changes-in-stocks-at-producers

Energy > Motor Gasoline > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: