×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 30.76 ton 1993
2 United States 16.98 ton 2005
3 Bulgaria 13.23 ton 1992
4 Dominican Republic 10.66 ton 1997
5 Czech Republic 9.69 ton 1992
6 Hungary 8.69 ton 1993
7 Austria 8.26 ton 2005
8 Georgia 8.15 ton 2000
9 Suriname 6.01 ton 2005
10 Cuba 4.87 ton 2005
11 Nigeria 4.18 ton 1990
12 Venezuela 3.74 ton 2005
13 China 3.54 ton 2005
14 Indonesia 2.69 ton 2004
15 Romania 2.45 ton 2005
16 New Zealand 2.42 ton 2005
17 Uzbekistan 2.41 ton 2005
18 Malaysia 2.21 ton 2005
19 Luxembourg 2.15 ton 2005
20 El Salvador 1.91 ton 2005
21 Botswana 1.6 ton 2005
22 Croatia 1.58 ton 2005
23 South Korea 1.56 ton 2005
24 Turkey 1.3 ton 1990
25 Bolivia 0.942 ton 2000
26 Belarus 0.931 ton 2005
27 Lithuania 0.879 ton 2005
28 Latvia 0.869 ton 2005
29 Peru 0.866 ton 2005
30 Colombia 0.82 ton 2005
31 Jamaica 0.789 ton 1997
32 Slovakia 0.744 ton 2003
33 Estonia 0.743 ton 2005
34 Nicaragua 0.733 ton 2005
35 Ecuador 0.726 ton 2005
36 Zambia 0.61 ton 2005
37 Iran 0.584 ton 2005
38 Zimbabwe 0.551 ton 2005
39 Thailand 0.549 ton 2005
40 Costa Rica 0.547 ton 1997
41 Namibia 0.493 ton 2005
42 Honduras 0.481 ton 2005
43 Kenya 0.391 ton 2005
44 Moldova 0.273 ton 1996
45 South Africa 0.233 ton 2005
46 Norway 0.227 ton 1997
47 Haiti 0.226 ton 1999
48 Ghana 0.187 ton 2005
49 Denmark 0.185 ton 2005
50 Philippines 0.134 ton 1998
51 Poland 0.131 ton 2005
52 Angola 0.121 ton 2005
53 Netherlands 0.0623 ton 2001
54 Mozambique 0.0532 ton 2001
55 Australia 0.0497 ton 2004
56 Sudan 0.0369 ton 1999

Citation

"Countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by industry and construction per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Motor-Gasoline/Consumption-by-industry-and-construction-per-1000

Energy > Motor Gasoline > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by industry and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: