×

Energy > Motor Gasoline > Production from refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 350.57 million ton 2005
2 Soviet Union 59.96 million ton 1991
3 China 53.88 million ton 2005
4 Japan 43.26 million ton 2005
5 Canada 32.27 million ton 2005
6 Russia 32.01 million ton 2005
7 Germany 27.24 million ton 2005
8 United Kingdom 22.62 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 22.17 million ton 2000
9 Mexico 20.4 million ton 2005
10 Venezuela 16.88 million ton 2005
11 Netherlands 14.23 million ton 2005
12 Brazil 14.14 million ton 2005
13 Saudi Arabia 13.4 million ton 2005
14 Australia 13.22 million ton 2005
15 Taiwan 11.25 million ton 2005
16 Iran 11.15 million ton 2005
17 India 10.5 million ton 2005
18 Spain 10.15 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 9.19 million ton 2005
19 South Korea 8.65 million ton 2005
20 Indonesia 8.32 million ton 2005
21 South Africa 7.86 million ton 2005
22 Thailand 6.43 million ton 2005
23 Belgium 5.06 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 5.05 million ton 2005
24 Singapore 4.88 million ton 2005
25 East Germany 4.7 million ton 1990
26 Ukraine 4.61 million ton 2005
27 Argentina 4.35 million ton 2005
28 Colombia 4.25 million ton 2005
29 Romania 4.24 million ton 2005
30 Poland 4.12 million ton 2005
31 Finland 4.06 million ton 2005
32 Greece 4.06 million ton 2005
33 Sweden 4.04 million ton 2005
34 Malaysia 4.04 million ton 2005
35 Norway 3.83 million ton 2005
36 Turkey 3.61 million ton 2005
37 Belarus 3.33 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 3.23 million ton 2005
38 Iraq 3.19 million ton 2005
39 Egypt 2.97 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 2.88 million ton 2005
40 Kuwait 2.81 million ton 2005
41 Israel 2.73 million ton 2005
42 Portugal 2.47 million ton 2005
43 Lithuania 2.46 million ton 2005
44 Kazakhstan 2.36 million ton 2005
45 Chile 2.26 million ton 2005
46 Algeria 2.06 million ton 2005
47 Libya 2.02 million ton 2005
48 Denmark 1.92 million ton 2005
49 United Arab Emirates 1.87 million ton 2005
50 Austria 1.8 million ton 2005
51 Netherlands Antilles 1.74 million ton 2005
52 Qatar 1.72 million ton 2005
53 New Zealand 1.65 million ton 2005
54 Philippines 1.63 million ton 2005
55 Ecuador 1.61 million ton 2005
56 Slovakia 1.58 million ton 2005
57 Czechoslovakia 1.54 million ton 1991
58 Peru 1.49 million ton 2005
59 Czech Republic 1.47 million ton 2005
60 Uzbekistan 1.43 million ton 2005
61 Bulgaria 1.38 million ton 2005
=62 Sudan 1.35 million ton 2005
=62 Trinidad and Tobago 1.35 million ton 2005
64 Hungary 1.32 million ton 2005
65 Turkmenistan 1.31 million ton 2005
66 Syria 1.26 million ton 2005
=67 Pakistan 1.2 million ton 2005
=67 Yemen 1.2 million ton 2005
69 Croatia 1.17 million ton 2005
70 Azerbaijan 906,000 ton 2005
71 Yugoslavia 845,000 ton 2005
72 Bahrain 789,000 ton 2005
73 Ireland 683,000 ton 2005
74 Oman 618,000 ton 2005
75 Jordan 613,000 ton 2005
76 Ghana 567,000 ton 2005
77 Uruguay 516,000 ton 2005
78 Cote d'Ivoire 494,000 ton 2005
79 Dominican Republic 447,000 ton 2005
80 Bolivia 430,000 ton 2005
81 Cameroon 393,000 ton 2005
82 Morocco 372,000 ton 2005
83 Cuba 340,000 ton 2005
84 Burma 298,000 ton 2005
85 Nigeria 275,000 ton 2005
86 Kenya 266,000 ton 2005
87 Mauritania 234,000 ton 1997
88 Tunisia 216,000 ton 2005
89 Brunei 196,000 ton 2005
90 Martinique 164,000 ton 2005
91 Sri Lanka 161,000 ton 2005
92 North Korea 159,000 ton 2005
93 Panama 156,000 ton 2002
94 El Salvador 147,472 ton 2005
95 Bangladesh 145,000 ton 2005
96 Angola 134,000 ton 2005
97 Zambia 126,000 ton 2005
98 Senegal 118,000 ton 2005
99 Madagascar 114,000 ton 2005
100 Nicaragua 87,000 ton 2005
101 Costa Rica 85,000 ton 2005
102 Gabon 69,000 ton 2005
=103 Barbados 68,000 ton 1997
=103 Honduras 68,000 ton 1992
105 Tanzania 66,000 ton 1999
106 Lebanon 63,000 ton 1992
107 Papua New Guinea 60,000 ton 2005
108 Jamaica 52,000 ton 2005
109 Congo, Republic of the 47,000 ton 2005
110 Cyprus 40,000 ton 2004
111 Slovenia 35,000 ton 2000
112 Sierra Leone 32,000 ton 2005
113 Democratic Republic of the Congo 15,000 ton 1999
114 Albania 14,000 ton 2005
115 Kyrgyzstan 13,000 ton 2005
=116 Somalia 5,000 ton 2005
=116 Ethiopia 5,000 ton 1997
118 Paraguay 4,240 ton 2005
119 Georgia 1,000 ton 2000
120 Guatemala 600 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Production from refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Production from refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: