×

Energy > Naphtha > Conversion to other forms of energy: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 5.2 million ton 2005
2 Japan 5.05 million ton 2005
3 Germany 4.48 million ton 2005
4 India 842,000 ton 2005
5 Hong Kong 626,000 ton 2005
6 Cuba 375,000 ton 1999
7 Hungary 257,000 ton 2005
8 Bulgaria 184,000 ton 2005
9 Slovakia 160,000 ton 2005
10 Poland 136,000 ton 2005
11 Turkey 122,000 ton 2005
12 Chile 114,000 ton 2005
13 Singapore 110,000 ton 2005
14 Spain 107,000 ton 2005
15 Philippines 53,000 ton 2000
16 Finland 51,000 ton 2005
17 Sweden 41,000 ton 2005
18 Greece 20,000 ton 1997
19 Portugal 11,000 ton 2000
20 Czech Republic 7,000 ton 2004
=21 United Kingdom 4,000 ton 2005
=21 Brazil 4,000 ton 2000
=21 Slovenia 4,000 ton 1992
24 Senegal 3,000 ton 2004
25 Denmark 2,000 ton 2001
=26 Uruguay 1,000 ton 2003
=26 Croatia 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Naphtha > Conversion to other forms of energy: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats: