×

Energy > Naphtha > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 36.65 million ton 2005
2 South Korea 32.2 million ton 2005
3 China 19.07 million ton 2005
4 Netherlands 16.04 million ton 2005
5 Taiwan 15.83 million ton 2005
6 United States 15.76 million ton 2005
7 Germany 15.3 million ton 2005
8 India 11.99 million ton 2005
9 Brazil 9.65 million ton 2005
10 Singapore 6.28 million ton 2005
11 Saudi Arabia 4.79 million ton 2005
12 Russia 3.48 million ton 1994
13 Canada 2.89 million ton 2005
14 Iran 2.49 million ton 2005
15 Belgium 1.86 million ton 2005
16 Mexico 1.78 million ton 2005
17 Indonesia 1.73 million ton 2005
=18 Spain 1.4 million ton 2005
=18 Norway 1.4 million ton 2005
20 Portugal 1.36 million ton 2005
21 Hungary 1.33 million ton 2005
22 United Kingdom 1.3 million ton 2005
23 Czech Republic 901,000 ton 2005
24 Poland 826,000 ton 2005
25 Turkey 824,000 ton 2005
26 Hong Kong 685,000 ton 2005
27 Malaysia 648,840 ton 2005
28 Sweden 611,000 ton 2005
29 Slovakia 590,000 ton 2005
30 Israel 584,000 ton 2005
31 Iraq 525,000 ton 2005
32 Bulgaria 473,000 ton 2005
33 Greece 429,000 ton 2005
34 Finland 421,000 ton 2005
35 Romania 386,000 ton 2005
36 Argentina 376,000 ton 2005
37 Azerbaijan 368,000 ton 2005
38 Yugoslavia 311,000 ton 2005
39 Colombia 305,000 ton 2005
40 Australia 233,000 ton 2005
41 Syria 148,000 ton 2005
42 Croatia 133,000 ton 1996
43 Libya 128,000 ton 2005
44 Sri Lanka 125,000 ton 2005
45 Brunei 124,000 ton 2003
46 Chile 116,000 ton 2005
47 Cuba 102,000 ton 2005
48 Philippines 49,000 ton 2005
49 Peru 48,270 ton 2004
50 Bangladesh 42,000 ton 2005
51 South Africa 40,000 ton 1992
52 Trinidad and Tobago 35,000 ton 1997
53 Gabon 15,000 ton 2005
=54 Costa Rica 14,000 ton 2005
=54 Slovenia 14,000 ton 2000
56 Sudan 11,000 ton 2005
57 Austria 9,000 ton 1990
58 Sierra Leone 8,000 ton 2005
59 Angola 5,000 ton 2005
60 Senegal 3,000 ton 2004
=61 Algeria 2,000 ton 2004
=61 Morocco 2,000 ton 2004
=61 Tajikistan 2,000 ton 1993
=64 Denmark 1,000 ton 2005
=64 Georgia 1,000 ton 2004
=64 Uruguay 1,000 ton 2003
=64 Dominican Republic 1,000 ton 1995
68 Tunisia -2.84e-11 ton 1997
69 Egypt -1,000 ton 1999
70 Pakistan -6,000 ton 2005
71 Ireland -10,000 ton 2005
72 United Arab Emirates -4,093,000 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: