×

Energy > Naphtha > Net transfers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 11.23 million ton 2005
2 Taiwan 5.74 million ton 2005
3 Brazil 2.76 million ton 2005
4 United States 2.26 million ton 1991
5 Greece 348,000 ton 2005
6 Romania 179,000 ton 1997
7 Bahrain 120,000 ton 1992
8 Trinidad and Tobago 111,000 ton 1994
9 Hungary 109,000 ton 2005
=10 Turkey 42,000 ton 1996
=10 Portugal 42,000 ton 1991
12 Slovakia 30,000 ton 2005
13 Canada 26,000 ton 2005
14 Finland 20,000 ton 2005
15 Israel 12,000 ton 2001
16 Norway 10,000 ton 1994
17 Poland 7,000 ton 1999
18 South Korea 1,000 ton 2003
19 Belgium -3,000 ton 2005
20 Czech Republic -6,000 ton 2005
21 Sweden -8,000 ton 2005
22 Japan -255,000 ton 2005
23 United Kingdom -664,000 ton 2005
24 Libya -786,000 ton 2005
25 Spain -1,032,000 ton 2005
26 Indonesia -1,591,000 ton 2005
27 Germany -2,886,000 ton 2005
28 United Arab Emirates -4,093,000 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Net transfers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Net transfers

Follow us on Facebook to get interesting stats: