×

Energy > Naphtha > Production from refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 3,257.83 ton 2005
2 Bahrain 1,634.96 ton 2005
3 Singapore 1,121.24 ton 2005
4 Netherlands 852.09 ton 2005
5 United Arab Emirates 702.84 ton 2005
6 South Korea 432.09 ton 2005
7 Saudi Arabia 402.96 ton 2005
8 Brunei 350.63 ton 2003
9 Norway 295.46 ton 2005
10 Libya 246.32 ton 2005
11 Belgium 154.98 ton 2005
12 Japan 125.18 ton 2005
13 Hungary 114.5 ton 2005
14 Trinidad and Tobago 113.34 ton 2005
15 Portugal 112.61 ton 2005
16 Germany 109.9 ton 2005
17 Slovakia 103.95 ton 2005
18 Canada 98.48 ton 2005
19 Algeria 94.7 ton 2005
20 Israel 72.29 ton 2005
21 Czech Republic 68.97 ton 2005
22 Bulgaria 67.31 ton 2005
23 Greece 61.06 ton 2005
24 United Kingdom 50.2 ton 2005
25 Syria 49.92 ton 2005
26 Egypt 48.75 ton 2005
27 Argentina 45.18 ton 2005
28 Azerbaijan 43.85 ton 2005
29 Croatia 39.85 ton 2005
30 Finland 39.08 ton 2005
31 Iran 36.91 ton 2005
32 Gabon 36.25 ton 2005
33 Brazil 33.01 ton 2005
34 United States 31.79 ton 2005
35 Sweden 29.13 ton 2005
36 Poland 24.87 ton 2005
37 Russia 23.91 ton 1994
38 Romania 23.43 ton 2005
39 Turkey 21.97 ton 2005
40 Morocco 21.58 ton 2005
41 Iraq 19.18 ton 2005
42 Slovenia 17.09 ton 2000
43 China 14.62 ton 2005
44 Chile 14.08 ton 2005
45 Tunisia 12.96 ton 2005
46 India 12.87 ton 2005
47 Spain 12.21 ton 2005
48 Australia 11.42 ton 2005
49 Peru 11.31 ton 2000
50 Indonesia 11.12 ton 2005
51 Cuba 9.03 ton 2005
52 Mexico 8.73 ton 2005
53 Malaysia 7.12 ton 2005
54 Colombia 7.06 ton 2005
55 Yemen 6.6 ton 2005
56 Sri Lanka 6.01 ton 2005
57 Pakistan 5.36 ton 2005
58 Angola 4.78 ton 2005
59 Costa Rica 3.7 ton 2005
60 Tajikistan 1.62 ton 2005
61 Sierra Leone 1.56 ton 2005
62 Philippines 1.41 ton 2005
63 Ireland 1.2 ton 2005
64 South Africa 1.09 ton 1992
65 Sudan 0.886 ton 2005
66 Denmark 0.738 ton 2005
67 Uruguay 0.601 ton 2003
68 Bangladesh 0.279 ton 2005
69 Senegal 0.274 ton 2004

Citation

Energy > Naphtha > Production from refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Production from refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: