×

Energy > Naphtha > Transfers out: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 11.23 million ton 2005
2 Taiwan 5.74 million ton 2005
3 Brazil 2.76 million ton 2005
4 United States 2.26 million ton 1991
5 Germany 516,000 ton 1996
6 Greece 313,000 ton 2004
7 Romania 179,000 ton 1997
8 Bahrain 120,000 ton 1992
9 United Kingdom 114,000 ton 2000
10 Trinidad and Tobago 111,000 ton 1994
11 Hungary 109,000 ton 2005
12 Japan 84,000 ton 1998
=13 Turkey 42,000 ton 1996
=13 Portugal 42,000 ton 1991
15 Belgium 39,000 ton 2004
16 Slovakia 30,000 ton 2005
17 Canada 26,000 ton 2005
18 Finland 20,000 ton 2005
19 Israel 12,000 ton 2001
20 Norway 10,000 ton 1994
21 Poland 7,000 ton 1999
22 Czech Republic 2,000 ton 2004
=23 Sweden 1,000 ton 2004
=23 South Korea 1,000 ton 2003
=23 Spain 1,000 ton 1997

Citation

Energy > Naphtha > Transfers out: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Transfers out

Follow us on Facebook to get interesting stats: