×

Energy > Natural gas Liquids > Total plant capacity per capita: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per capita for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Brunei 20,093.81 ton 2005
2 Canada 10,878.85 ton 2005
3 Qatar 7,690.57 ton 2005
4 Trinidad and Tobago 6,720.68 ton 2005
5 East Timor 6,153.45 ton 2005
6 United Arab Emirates 5,912.28 ton 2005
7 Libya 5,473.19 ton 2005
8 Kuwait 4,574.52 ton 2005
9 Norway 4,260.1 ton 2005
OPEC countries average (profile) 2,914.92 ton 2005
10 Saudi Arabia 2,542.59 ton 2005
11 Oman 2,047.54 ton 2005
12 Bahrain 1,990.55 ton 2005
13 United States 1,477.19 ton 2005
14 New Zealand 1,428.58 ton 2005
15 United Kingdom 1,426.12 ton 2005
16 Australia 1,344.22 ton 2005
17 Denmark 1,028.57 ton 2001
18 Malaysia 1,028.27 ton 2005
19 Algeria 982.29 ton 2005
20 Kazakhstan 958.54 ton 2005
21 Venezuela 918.74 ton 2005
22 Argentina 790.37 ton 2005
23 Hungary 705.05 ton 2005
24 Bolivia 590.04 ton 2005
25 Yemen 546.43 ton 2005
26 Iran 522.93 ton 2005
27 Iraq 475.29 ton 2005
28 Egypt 392.87 ton 2005
29 Mexico 286.81 ton 2005
30 Netherlands 277.76 ton 2005
31 Turkmenistan 254.84 ton 2005
32 Indonesia 222.06 ton 2005
33 Barbados 221.14 ton 2005
34 Chile 182.55 ton 2005
35 Syria 159.18 ton 2001
36 Azerbaijan 144.18 ton 2005
37 Uzbekistan 138.72 ton 2005
38 Peru 123.07 ton 2005
39 Tunisia 108.46 ton 2005
40 Thailand 102.05 ton 2005
41 Croatia 95.33 ton 2005
42 Angola 82.14 ton 2001
43 Slovakia 67.38 ton 2005
44 Austria 65.36 ton 2005
45 Spain 62.09 ton 2001
46 Russia 61.4 ton 2005
47 Nigeria 56.8 ton 2005
48 Colombia 48.22 ton 2005
49 Pakistan 47.3 ton 2005
50 Ukraine 38.53 ton 2005
51 Brazil 36.39 ton 2005
52 Germany 27.33 ton 2001
53 India 20.48 ton 2005
54 Romania 19.57 ton 2005
55 Ecuador 18.62 ton 2005
56 Greece 16.07 ton 2005
57 Vietnam 11.38 ton 2005
58 Poland 8.49 ton 2001
59 Bangladesh 6.12 ton 2005
60 South Africa 6.04 ton 2005
61 Burma 2.99 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Natural gas Liquids > Total plant capacity per capita. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Natural-gas-Liquids/Total-plant-capacity-per-capita

Energy > Natural gas Liquids > Total plant capacity per capita: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas Liquids > Total plant capacity per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats: