×

Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 9.3 million ton 2005
2 United States 9.11 million ton 2005
3 Japan 4.71 million ton 2005
4 Finland 1.03 million ton 2005
5 Syria 232,000 ton 1999
6 Hungary 77,000 ton 2005
7 Lithuania 40,000 ton 2005
8 Austria 6,000 ton 2000
9 Romania -1,000 ton 2005
10 Estonia -2,000 ton 1992
11 Ukraine -3,000 ton 2005
12 Greece -9,000 ton 1997
13 Ecuador -122,000 ton 1993
14 India -157,000 ton 1999
15 Oman -199,000 ton 2005
16 Trinidad and Tobago -280,000 ton 2005
17 Uzbekistan -328,000 ton 1999
18 Congo, Republic of the -368,000 ton 2005
19 Libya -1,400,000 ton 2005
20 Australia -1,522,000 ton 2005
21 Indonesia -2,314,000 ton 2005
22 United Kingdom -3,153,000 ton 2005
23 Norway -3,731,000 ton 2001
24 Nigeria -7,657,000 ton 2005
25 Kazakhstan -9,833,000 ton 2005
26 Canada -9,997,000 ton 2005
27 Algeria -13,811,000 ton 2005
28 Saudi Arabia -14,700,000 ton 1994

Citation

"Countries Compared by Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Energy balance requirement. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Natural-gas-liquids-n.e.s./Energy-balance-requirement

Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: