×

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 8.74 million ton 2005
2 Kazakhstan 238,400 ton 2005
3 Albania 163,000 ton 2005
4 Romania 119,000 ton 2005
5 Yugoslavia 87,000 ton 2005
6 Sudan 82,000 ton 1996
7 Poland 50,000 ton 2005
8 Tajikistan 41,000 ton 2005
9 Panama 20,000 ton 2003
=10 Malta 15,000 ton 2005
=10 Burkina Faso 15,000 ton 2005
12 Ukraine 13,000 ton 2005
=13 Cote d'Ivoire 12,000 ton 2005
=13 Uzbekistan 12,000 ton 2005
=13 Cameroon 12,000 ton 1995
16 Brazil 9,000 ton 1996
=17 Namibia 6,000 ton 2005
=17 Slovakia 6,000 ton 2005
=17 Gabon 6,000 ton 2005
20 Sierra Leone 5,000 ton 2001
21 Czech Republic 4,000 ton 1992
22 Philippines 3,000 ton 1992
23 Latvia 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: