×

Energy > Other Petroleum Products > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 265.37 ton 2005
2 Netherlands 192.53 ton 2005
3 United Arab Emirates 149.44 ton 2005
4 Saudi Arabia 91.66 ton 1994
5 Malaysia 85.45 ton 2005
6 Belgium 38.84 ton 2005
7 Bahrain 37.52 ton 2005
8 Hungary 33.81 ton 2005
9 Slovakia 33.41 ton 2005
10 Trinidad and Tobago 22.36 ton 2005
11 Sweden 19.45 ton 1996
12 Canada 14.21 ton 2005
13 Austria 13.49 ton 2005
14 Albania 11.42 ton 2003
15 Iran 11.06 ton 2005
16 Norway 10.38 ton 2005
17 United Kingdom 10.06 ton 2005
18 Finland 8.58 ton 2005
19 Spain 7.19 ton 2005
20 Ireland 7 ton 1998
21 Hong Kong 6.02 ton 2005
22 Russia 5.99 ton 1995
23 Portugal 5.59 ton 2005
24 South Korea 4.78 ton 2005
25 Nicaragua 4.58 ton 2005
26 Peru 4.4 ton 2005
27 Latvia 4.3 ton 2003
28 Poland 4.11 ton 2005
29 Czech Republic 4.01 ton 2005
30 Nigeria 3.55 ton 2005
31 Uzbekistan 3.49 ton 1996
32 Croatia 2.93 ton 2005
33 Venezuela 2.73 ton 2005
34 Australia 2.7 ton 2005
35 Ukraine 2.04 ton 2004
36 South Africa 2.01 ton 2005
37 Indonesia 1.9 ton 2005
38 Israel 1.73 ton 2005
39 Brazil 1.73 ton 2005
40 United States 1.73 ton 2005
41 El Salvador 1.36 ton 1998
42 Philippines 1.34 ton 2005
43 Panama 1.23 ton 2003
44 Lithuania 1.17 ton 2005
45 Germany 1.14 ton 2005
46 Togo 0.722 ton 2005
47 Azerbaijan 0.505 ton 1998
48 Slovenia 0.5 ton 2005
49 Turkey 0.487 ton 2005
50 Kazakhstan 0.471 ton 2001
51 Egypt 0.46 ton 2005
52 India 0.419 ton 2004
53 Uruguay 0.301 ton 2005
54 Bulgaria 0.258 ton 2005
55 Mexico 0.172 ton 2005
56 Romania 0.046 ton 2003
57 Kenya 0.0279 ton 2005
58 Japan 0.00795 ton 1996

Citation

"Countries Compared by Energy > Other Petroleum Products > Exports per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Other-Petroleum-Products/Exports-per-1000

Energy > Other Petroleum Products > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: