×

Energy > Other Petroleum Products > Transfers in: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Finland 10,000 ton 1997
=2 Austria -1,000 ton 2001
=2 Greece -1,000 ton 2000
=2 Sweden -1,000 ton 1998
5 Romania -3,000 ton 1997
6 Japan -4,000 ton 2005
=7 Peru -5,000 ton 1999
=7 Ireland -5,000 ton 1994
9 Denmark -7,000 ton 2005
=10 Czech Republic -8,000 ton 2002
=10 Norway -8,000 ton 1990
12 Latvia -9,000 ton 2005
13 New Zealand -31,000 ton 2004
14 South Korea -32,000 ton 2004
15 Hungary -45,000 ton 2005
16 United Kingdom -64,000 ton 2004
17 Australia -89,000 ton 2005
18 Indonesia -287,000 ton 2005
19 Vietnam -314,000 ton 2005
20 Spain -392,000 ton 1997
21 Canada -463,000 ton 1993
22 Brazil -1,925,000 ton 2005
23 United States -4,446,000 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Transfers in: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Transfers in

Follow us on Facebook to get interesting stats: