×

Energy > Petroleum Coke > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cyprus 149.14 ton 2005
2 Spain 80.53 ton 2005
3 Portugal 78.2 ton 2005
4 Ireland 67.07 ton 2005
5 Israel 50.94 ton 1999
6 Greece 50.79 ton 2005
7 Netherlands 49.02 ton 2005
8 Denmark 46.87 ton 2005
9 Bulgaria 40.96 ton 2005
10 Croatia 38.72 ton 2005
11 Brazil 26.8 ton 2005
12 Japan 25.37 ton 2005
13 Slovenia 23.49 ton 2005
14 Argentina 20.03 ton 2005
15 Tunisia 18.45 ton 2005
16 Belgium 18.32 ton 2005
17 Mexico 15.29 ton 2005
18 Hungary 15.17 ton 2005
19 Albania 12.83 ton 2005
20 Honduras 12.57 ton 2005
21 Canada 12.05 ton 2002
22 Slovakia 9.1 ton 2005
23 Nicaragua 8.62 ton 2005
24 Malta 7.91 ton 1999
25 Austria 7.9 ton 2005
26 Finland 7.24 ton 2005
27 Russia 7.1 ton 2005
28 Poland 6.45 ton 2005
29 Latvia 5.65 ton 2005
30 Uruguay 4.51 ton 2005
31 Syria 4.13 ton 2005
32 Norway 2.64 ton 2002
33 Egypt 2.46 ton 1999
34 Indonesia 1.56 ton 2005
35 Germany 1.48 ton 2005
36 Cuba 1.42 ton 2005
37 Uzbekistan 1.41 ton 2005
38 Australia 0.814 ton 2002
39 Lithuania 0.586 ton 2005
40 Burma 0.538 ton 2005
41 Czech Republic 0.488 ton 2005
42 Sweden 0.456 ton 1994
43 Malawi 0.155 ton 2005
44 Romania 0.046 ton 2003

Citation

Energy > Petroleum Coke > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Consumption by industry and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: