×

Energy > Petroleum Coke > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 495.39 ton 2005
2 Cyprus 149.14 ton 2005
3 Malaysia 132.34 ton 2005
4 Israel 90.19 ton 2005
5 Ireland 89.91 ton 2005
6 Spain 83.09 ton 2005
7 Portugal 78.96 ton 2005
8 Norway 74.19 ton 2005
9 Slovenia 57.99 ton 2005
10 Greece 56.29 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 51 ton 2005
11 Canada 47.47 ton 2005
12 Bulgaria 47.29 ton 2005
13 Denmark 46.13 ton 2005
14 Australia 44.82 ton 2005
15 Netherlands 35.29 ton 2005
16 Japan 35.16 ton 2005
European Union average (profile) 33.19 ton 2005
17 Croatia 31.29 ton 2005
18 New Zealand 29.51 ton 2005
19 Albania 26.12 ton 2004
20 Slovakia 20.79 ton 2005
21 Tajikistan 19.98 ton 2005
22 Tunisia 18.45 ton 2005
23 Belgium 18.23 ton 2005
24 Finland 16.58 ton 2005
25 Austria 12.64 ton 2005
26 Honduras 12.57 ton 2005
27 Brazil 12.38 ton 2005
28 Armenia 9.48 ton 2001
29 Nicaragua 9.17 ton 2005
30 Malta 7.91 ton 1999
31 Poland 6.45 ton 2005
32 United Kingdom 5.83 ton 2005
33 Latvia 5.65 ton 2005
34 Argentina 4.61 ton 2005
35 Uruguay 4.51 ton 2005
36 Sweden 4.1 ton 2005
37 Singapore 3.75 ton 2005
38 Russia 3.58 ton 1997
39 Romania 2.63 ton 2005
40 Cuba 1.99 ton 1998
41 Ukraine 1.51 ton 2005
42 Germany 0.946 ton 2005
43 Thailand 0.755 ton 1998
44 Lithuania 0.586 ton 2005
45 Czech Republic 0.488 ton 2005
46 Egypt 0.36 ton 1995
47 Malawi 0.155 ton 2005
48 Syria 0.116 ton 2003
49 Belarus 0.0993 ton 1998
50 Burma 0.0818 ton 2001
51 India -0.0657 ton 2005
52 China -0.113 ton 2005
53 Uzbekistan -1.076 ton 1996
54 South Korea -1.122 ton 2005
55 Azerbaijan -1.192 ton 2005
56 Indonesia -1.336 ton 2005
57 Hungary -6.94 ton 2005
58 Venezuela -34.573 ton 2005
59 United States -74.368 ton 2005

Citation

Energy > Petroleum Coke > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Energy balance requirement per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: