×

Energy > Petroleum Waxes > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 704,000 ton 2004
2 United States 215,000 ton 2005
3 Germany 213,000 ton 2005
4 Malaysia 199,300 ton 2005
5 Netherlands 153,000 ton 2005
6 Japan 55,000 ton 2005
7 Hong Kong 48,000 ton 2005
8 Russia 41,000 ton 1994
9 Venezuela 40,000 ton 2005
=10 Hungary 33,000 ton 2005
=10 United Kingdom 33,000 ton 2005
12 Spain 21,000 ton 2005
13 Argentina 17,000 ton 1994
14 Soviet Union 13,000 ton 1991
=15 Portugal 8,000 ton 2005
=15 Thailand 8,000 ton 2001
17 Poland 6,000 ton 2005
18 Singapore 5,000 ton 2005
=19 Czech Republic 4,000 ton 2005
=19 Lithuania 4,000 ton 2005
=19 Turkey 4,000 ton 1994
22 Croatia 3,000 ton 2005
=23 Belgium 2,000 ton 1997
=23 Indonesia 2,000 ton 2005
=25 Finland 1,000 ton 1991
=25 Ireland 1,000 ton 2000
=25 Australia 1,000 ton 1992
=25 Sweden 1,000 ton 1992
=25 Bulgaria 1,000 ton 2000
=25 Romania 1,000 ton 2005
=25 Syria 1,000 ton 2001

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Exports. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Exports

Energy > Petroleum Waxes > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats: