×

Energy > Petroleum Waxes > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 2.65 million ton 2005
2 Malaysia 1.6 million ton 2005
3 Soviet Union 1.52 million ton 1991
4 United States 721,000 ton 2005
5 Germany 468,000 ton 2005
6 Russia 198,000 ton 2005
7 Spain 110,000 ton 2005
8 Mauritania 96,000 ton 1997
9 Iraq 93,000 ton 2005
10 Turkey 89,000 ton 2005
=11 Venezuela 83,000 ton 2005
=11 Mexico 83,000 ton 1990
13 Netherlands 81,000 ton 2005
14 Poland 74,000 ton 2005
15 United Kingdom 73,000 ton 2005
16 India 66,000 ton 2005
17 Japan 65,000 ton 2005
18 South Africa 58,000 ton 2005
19 Indonesia 43,000 ton 2005
20 Chile 26,000 ton 2004
21 Ukraine 25,000 ton 1993
22 Yugoslavia 24,000 ton 1991
23 Czech Republic 16,000 ton 2005
24 New Zealand 15,000 ton 1999
=25 Morocco 14,000 ton 2005
=25 Hungary 14,000 ton 2005
=25 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
=28 Iceland 13,000 ton 1991
=28 South Korea 13,000 ton 2005
30 Portugal 12,000 ton 2005
=31 Ireland 11,000 ton 2005
=31 Croatia 11,000 ton 2005
33 Romania 9,000 ton 2005
=34 Australia 8,000 ton 2005
=34 Latvia 8,000 ton 2005
=34 Belgium 8,000 ton 2005
37 Slovenia 7,000 ton 2000
38 Finland 6,000 ton 2005
=39 Czechoslovakia 5,000 ton 1991
=39 Bulgaria 5,000 ton 2005
=39 Guatemala 5,000 ton 1995
=39 Pakistan 5,000 ton 2005
=39 Azerbaijan 5,000 ton 1994
=44 Belize 3,000 ton 2005
=44 Norway 3,000 ton 2004
=44 Malawi 3,000 ton 2005
=47 Zimbabwe 2,000 ton 1995
=47 Panama 2,000 ton 1995
=47 Honduras 2,000 ton 1995
=47 Syria 2,000 ton 2005
=47 Botswana 2,000 ton 2000
=47 Lithuania 2,000 ton 2005
=47 Burma 2,000 ton 2005
=47 Slovakia 2,000 ton 2005
=55 Kenya 1,000 ton 2005
=55 Mauritius 1,000 ton 2005
=55 Sweden 1,000 ton 2000
=55 Thailand 1,000 ton 1992
=55 Uzbekistan 1,000 ton 2005
=55 Belarus 1,000 ton 2005
=55 Macau 1,000 ton 2004
=55 Greece 1,000 ton 2001
=55 Tunisia 1,000 ton 1990
=55 Argentina 1,000 ton 2005
=55 Bolivia 1,000 ton 1997
=55 Singapore 1,000 ton 2004
=55 Sri Lanka 1,000 ton 1990
68 Hong Kong -2,000 ton 2004

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Gross inland availability. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Gross-inland-availability

Energy > Petroleum Waxes > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: