×

Energy > Petroleum Waxes > Production from refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 2.64 million ton 2005
2 Soviet Union 1.53 million ton 1991
3 United States 738,000 ton 2005
4 Germany 252,000 ton 2005
5 Russia 198,000 ton 2005
6 Netherlands 126,000 ton 2005
7 Venezuela 123,000 ton 2005
8 Japan 111,000 ton 2005
9 Spain 105,000 ton 2005
10 United Kingdom 98,000 ton 2005
11 Mauritania 96,000 ton 1997
12 Iraq 93,000 ton 2005
13 Mexico 83,000 ton 1990
14 Turkey 67,000 ton 2005
15 India 66,000 ton 2005
16 South Africa 58,000 ton 2005
17 Hungary 47,000 ton 2005
18 Poland 36,000 ton 2005
19 Indonesia 30,000 ton 2005
20 Chile 26,000 ton 2004
21 Ukraine 25,000 ton 1993
22 Yugoslavia 24,000 ton 1991
23 Portugal 16,000 ton 2005
24 South Korea 13,000 ton 2005
25 Australia 8,000 ton 2005
26 Croatia 7,000 ton 2005
=27 Czech Republic 6,000 ton 2005
=27 Romania 6,000 ton 2005
=29 Czechoslovakia 5,000 ton 1991
=29 Morocco 5,000 ton 2005
=29 Pakistan 5,000 ton 2005
32 Bulgaria 3,000 ton 1995
=33 Syria 2,000 ton 2005
=33 Burma 2,000 ton 2005
=35 Uzbekistan 1,000 ton 2005
=35 Belarus 1,000 ton 1997
=35 Greece 1,000 ton 2001
=35 Argentina 1,000 ton 2005
=35 Bolivia 1,000 ton 1997
=35 Slovakia 1,000 ton 2003

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Production from refineries. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Production-from-refineries

Energy > Petroleum Waxes > Production from refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Production from refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: