×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other energy producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 3.23 million ton 2005
2 Russia 2.87 million ton 2005
3 Azerbaijan 856,000 ton 2005
4 Austria 234,000 ton 2005
5 Morocco 90,000 ton 1994
6 Venezuela 61,000 ton 2004
7 Romania 33,000 ton 2003
8 Uzbekistan 30,000 ton 1996
9 Spain 20,000 ton 1994
10 Cuba 17,000 ton 2005
11 Belgium 14,000 ton 1995
12 United Kingdom 6,000 ton 2000
13 Germany 5,000 ton 2005
=14 Slovakia 3,000 ton 2000
=14 Portugal 3,000 ton 1994
=16 Norway 1,000 ton 1998
=16 Bulgaria 1,000 ton 1995
=16 Sweden 1,000 ton 1994
=16 Poland 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other energy producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by other energy producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: