×

Energy > Residual fuel oil > Consumption in inland and coastal waterways: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 10.89 million ton 2005
2 Japan 2.69 million ton 2005
3 Chile 1.25 million ton 2005
4 Canada 1.01 million ton 2005
5 Brazil 798,000 ton 2005
6 South Korea 556,000 ton 2005
7 Egypt 540,000 ton 2005
8 Russia 484,000 ton 2005
9 Philippines 398,000 ton 2005
10 United Kingdom 355,000 ton 2005
11 Greece 326,000 ton 2005
12 Ecuador 255,000 ton 1994
13 India 209,000 ton 1999
14 Taiwan 198,000 ton 2005
15 Indonesia 190,000 ton 2005
16 Australia 182,000 ton 2005
17 United States 153,000 ton 2005
18 Turkey 111,000 ton 2005
19 Cuba 90,000 ton 1994
20 Spain 85,000 ton 2005
21 Mexico 84,000 ton 2005
22 Sweden 74,000 ton 2005
23 Belgium 71,000 ton 2005
24 Norway 47,000 ton 2005
25 Finland 45,000 ton 2005
26 Denmark 34,000 ton 2005
27 Burma 32,000 ton 2005
28 French Polynesia 31,325 ton 2005
29 Peru 31,000 ton 2005
30 Argentina 27,000 ton 2005
31 Malaysia 21,000 ton 1997
32 Colombia 19,479 ton 2005
33 Ireland 18,000 ton 2005
34 Croatia 7,000 ton 2004
=35 Tunisia 6,000 ton 2000
=35 Czech Republic 6,000 ton 1992
=37 Jordan 3,000 ton 1999
=37 Bulgaria 3,000 ton 1999
=37 Botswana 3,000 ton 1996
=40 Kenya 2,000 ton 2005
=40 Cote d'Ivoire 2,000 ton 2005
=40 Namibia 2,000 ton 2005
=40 Iceland 2,000 ton 2003
=40 Latvia 2,000 ton 1998
=45 Bermuda 1,000 ton 2005
=45 Romania 1,000 ton 2005
=45 Portugal 1,000 ton 2003
=45 Sri Lanka 1,000 ton 2002
=45 Poland 1,000 ton 1996
=45 Hungary 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption in inland and coastal waterways: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption in inland and coastal waterways

Follow us on Facebook to get interesting stats: