×

Energy > Residual fuel oil > Transfers in: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Lithuania -2,000 ton 2005
2 Czech Republic -3,000 ton 2005
3 Denmark -4,000 ton 2004
4 New Zealand -5,000 ton 2000
5 Portugal -7,000 ton 2003
=6 Norway -10,000 ton 1998
=6 Libya -10,000 ton 1997
=6 Venezuela -10,000 ton 1993
9 Ireland -12,000 ton 2005
10 Belgium -15,000 ton 2005
11 Sweden -36,000 ton 2005
12 Estonia -124,000 ton 2005
13 Japan -127,000 ton 2005
14 Australia -129,000 ton 2002
15 South Korea -133,000 ton 2005
16 Brazil -184,000 ton 2002
17 United Kingdom -227,000 ton 2005
18 Latvia -291,000 ton 2005
19 Netherlands -312,000 ton 1994
20 Germany -708,000 ton 1994
21 Canada -987,000 ton 2005
22 Spain -2,133,000 ton 2005
23 Egypt -3,607,000 ton 1999

Citation

Energy > Residual fuel oil > Transfers in: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Transfers in

Follow us on Facebook to get interesting stats: