×

Energy > Uranium > Production per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Namibia 1,480 ton 2005
2 Gabon 610.41 ton 1999
3 Australia 440.31 ton 2005
4 Canada 365.19 ton 2005
5 Kazakhstan 275.63 ton 2005
6 Niger 234.61 ton 2005
7 Uzbekistan 87.9 ton 2005
8 Czech Republic 31.26 ton 2005
9 Russia 22.88 ton 2005
10 South Africa 17.97 ton 2005
11 Ukraine 16.98 ton 2005
12 Mongolia 8.7 ton 1995
13 Bulgaria 8.29 ton 1994
14 Romania 4.16 ton 2005
15 United States 2.83 ton 2005
16 Belgium 1.47 ton 1998
17 Slovenia 1 ton 1992
18 Germany 0.97 ton 2005
19 Spain 0.896 ton 2002
20 Brazil 0.693 ton 2005
21 China 0.56 ton 2005
22 Hungary 0.397 ton 2005
23 Portugal 0.389 ton 2001
24 Pakistan 0.253 ton 2005
25 India 0.204 ton 2005
26 Argentina 0.194 ton 1998

Citation

Energy > Uranium > Production per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Uranium > Production per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: