×

Energy > Vegetal waste > Conversion in other energy-producing plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kenya 17.74 million ton 1999
2 Sweden 6.4 million ton 2005
3 Germany 2.6 million ton 2005
4 Guatemala 1.17 million ton 2005
5 Poland 954,960 ton 2005
6 Denmark 892,400 ton 2005
7 Thailand 666,000 ton 2005
8 Jamaica 497,280 ton 2005
9 Estonia 433,440 ton 2005
10 Peru 400,320 ton 2005
11 Cuba 388,880 ton 2005
12 El Salvador 359,280 ton 2005
13 Argentina 318,160 ton 2005
14 South Africa 298,400 ton 2005
15 Costa Rica 165,120 ton 2005
16 Dominican Republic 149,600 ton 2005
17 Brazil 103,000 ton 1996
18 Trinidad and Tobago 83,000 ton 2005
19 Panama 45,520 ton 2005
=20 Papua New Guinea 26,000 ton 2005
=20 Lithuania 26,000 ton 1993
22 Uruguay 22,720 ton 2005
23 Croatia 2,880 ton 2005

Citation

Energy > Vegetal waste > Conversion in other energy-producing plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Vegetal waste > Conversion in other energy-producing plants

Follow us on Facebook to get interesting stats: