×

Energy > Vegetal waste > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 147.48 million ton 2005
2 Indonesia 33.89 million ton 2005
3 Germany 21 million ton 2005
4 Bangladesh 17.71 million ton 2005
5 Canada 14.72 million ton 2005
6 Sweden 12.05 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 11.96 million ton 2005
7 Pakistan 11.1 million ton 2005
8 Australia 8.09 million ton 2005
9 Mexico 8.03 million ton 2005
10 Finland 7.93 million ton 2005
11 Philippines 7.78 million ton 2005
12 South Africa 6.03 million ton 2005
13 Ethiopia 5.85 million ton 2005
14 Cuba 5.34 million ton 2005
15 Thailand 4.68 million ton 2005
16 Turkey 3.95 million ton 2005
17 Austria 3.77 million ton 2005
18 Kenya 3.5 million ton 2005
19 Poland 3.44 million ton 2005
20 Denmark 2.82 million ton 2005
21 Portugal 2.79 million ton 2005
22 Spain 2.75 million ton 2005
23 Argentina 2.38 million ton 2005
24 Guatemala 2.3 million ton 2005
25 New Zealand 2.29 million ton 2005
26 Latvia 2.04 million ton 2005
27 Burma 1.85 million ton 2005
28 Netherlands 1.72 million ton 2005
29 Brazil 1.66 million ton 2005
30 Hungary 1.52 million ton 2005
31 Estonia 1.3 million ton 2005
32 United Kingdom 1.25 million ton 2005
33 Nepal 1.14 million ton 2005
34 Czech Republic 1.13 million ton 2005
35 Venezuela 1.11 million ton 2005
36 El Salvador 975,040 ton 2005
37 Lithuania 967,280 ton 2005
38 Dominican Republic 956,320 ton 2005
39 Greece 853,680 ton 2005
40 South Korea 812,960 ton 2005
41 Romania 765,520 ton 2005
42 Belgium 635,360 ton 2005
43 Iran 623,000 ton 2005
44 Peru 598,320 ton 2005
45 Tunisia 545,360 ton 2005
46 Togo 509,280 ton 2005
47 Jamaica 497,280 ton 2005
48 Papua New Guinea 421,000 ton 2005
49 Ireland 374,480 ton 2005
50 Costa Rica 343,920 ton 2005
51 Malaysia 314,880 ton 2005
52 Morocco 228,080 ton 2005
53 Haiti 224,080 ton 2005
54 Senegal 214,560 ton 2005
55 Croatia 180,560 ton 2005
56 Panama 174,160 ton 2005
57 Cameroon 170,720 ton 2005
58 Solomon Islands 160,000 ton 2005
59 Uruguay 105,440 ton 2005
60 Eritrea 96,480 ton 2005
61 Bulgaria 89,920 ton 2005
62 Trinidad and Tobago 83,000 ton 2005
63 Slovakia 82,720 ton 2005
64 Nicaragua 30,000 ton 1993
65 Norway 14,000 ton 2002
66 Chile 7,000 ton 2001

Citation

Energy > Vegetal waste > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Vegetal waste > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: