×

Environment > Total renewable water resources per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH
1 Iceland 572.9 cu km 2005
2 Guyana 323.72 cu km 2000
3 Suriname 250.58 cu km 2003
4 Papua New Guinea 207.22 cu km 1987
5 Bhutan 189.55 cu km 1987
6 Gabon 188.04 cu km 1987
7 Solomon Islands 155.82 cu km 1987
8 Liberia 105.64 cu km 1987
9 Norway 82.5 cu km 2005
10 Belize 77.96 cu km 2000
11 Peru 73.58 cu km 2000
12 Bolivia 73.28 cu km 2000
13 Paraguay 62.8 cu km 2000
14 Chile 59.66 cu km 2000
15 Laos 59.37 cu km 2003
16 Colombia 53.44 cu km 2000
17 Venezuela 50.53 cu km 2000
18 Equatorial Guinea 48.64 cu km 2001
19 Panama 48.45 cu km 2000
20 Brazil 47.18 cu km 2000
21 Guinea 42.14 cu km 1987
22 Sierra Leone 42.09 cu km 1987
23 Uruguay 41.86 cu km 2000
24 Cambodia 39.81 cu km 1999
25 Fiji 39.63 cu km 1987
26 Nicaragua 38.56 cu km 2000
27 Central African Republic 37.71 cu km 2003
Former Spanish colonies average (profile) 36.64 cu km 2000
28 Ecuador 34.47 cu km 2000
29 Russia 30.54 cu km 1997
30 Costa Rica 28.6 cu km 2000
31 Democratic Republic of the Congo 26.64 cu km 2001
32 Brunei 26.19 cu km 1999
33 Malaysia 25.33 cu km 1999
34 Guinea-Bissau 22.78 cu km 2003
35 Argentina 22.06 cu km 2000
36 Burma 21.82 cu km 1999
37 Latvia 21.69 cu km 2005
38 Finland 20.97 cu km 2005
39 Sweden 19.82 cu km 2005
40 Angola 19.24 cu km 1987
41 Tajikistan 16.79 cu km 1997
42 Cameroon 16.58 cu km 2003
43 Slovenia 16.05 cu km 2005
44 Estonia 15.67 cu km 2005
45 Honduras 15.38 cu km 2000
46 Mongolia 14.65 cu km 1999
47 Turkmenistan 14.05 cu km 1997
48 Georgia 13.97 cu km 1997
49 Indonesia 13.78 cu km 1999
50 Albania 12.69 cu km 2001
51 Hungary 11.9 cu km 2005
52 Ireland 11.71 cu km 2003
53 Vietnam 11.63 cu km 1999
54 Austria 10.21 cu km 2005
55 Zambia 10.15 cu km 2001
56 Guatemala 9.93 cu km 2000
57 Kyrgyzstan 9.9 cu km 1997
58 Bosnia and Herzegovina 9.63 cu km 2003
59 Mali 9.47 cu km 2001
60 Bangladesh 9.31 cu km 1999
61 Slovakia 9.31 cu km 2003
62 Nepal 9.26 cu km 1999
63 Botswana 8.24 cu km 2001
64 Chad 7.95 cu km 1987
Eurozone average (profile) 7.52 cu km 2005
European Union average (profile) 7.29 cu km 2005
65 Lithuania 7.18 cu km 2005
66 Switzerland 7.17 cu km 2005
67 Kazakhstan 7.15 cu km 1997
68 Portugal 6.98 cu km 2005
69 Thailand 6.65 cu km 1999
70 Greece 6.48 cu km 2005
71 Philippines 6.3 cu km 1999
72 Sudan 5.95 cu km 1997
73 Swaziland 5.86 cu km 1987
74 Senegal 5.75 cu km 1987
75 Belarus 5.73 cu km 1997
76 Netherlands 5.5 cu km 2005
77 Cote d'Ivoire 4.93 cu km 2001
78 Mauritania 4.6 cu km 1997
79 Iraq 4.44 cu km 1997
80 Mexico 4.4 cu km 2000
81 El Salvador 4.21 cu km 2001
82 Azerbaijan 3.87 cu km 1997
83 Jamaica 3.63 cu km 2000
84 Benin 3.6 cu km 2001
85 Turkey 3.55 cu km 2003
86 Luxembourg 3.44 cu km 2005
87 Cuba 3.42 cu km 2000
88 Lesotho 3.42 cu km 1987
89 Afghanistan 3.42 cu km 1997
90 North Korea 3.41 cu km 1999
91 Japan 3.4 cu km 1999
92 Armenia 3.35 cu km 1997
93 Moldova 3.2 cu km 1997
94 Syria 3.04 cu km 1997
95 Trinidad and Tobago 3 cu km 2000
96 France 2.99 cu km 2005
97 Italy 2.99 cu km 2005
98 Togo 2.94 cu km 2001
99 Uzbekistan 2.82 cu km 2003
100 Ghana 2.76 cu km 2001
101 Ukraine 2.76 cu km 1997
102 Niger 2.75 cu km 2003
103 United Kingdom 2.67 cu km 2005
104 Sri Lanka 2.62 cu km 1999
105 Tanzania 2.61 cu km 2001
106 Spain 2.56 cu km 2005
107 Ethiopia 2.53 cu km 1987
108 Bulgaria 2.51 cu km 2005
109 Dominican Republic 2.42 cu km 2000
110 Somalia 2.35 cu km 1997
111 Germany 2.28 cu km 2005
112 China 2.26 cu km 1999
113 Iran 2.2 cu km 1997
114 Nigeria 2.16 cu km 2003
115 Comoros 2.1 cu km 2003
116 Zimbabwe 2.1 cu km 1987
117 Belgium 1.98 cu km 2005
118 Romania 1.95 cu km 2003
119 India 1.86 cu km 1999
120 Mauritius 1.83 cu km 2001
121 Poland 1.65 cu km 2005
122 Haiti 1.63 cu km 2000
123 Czech Republic 1.56 cu km 2005
124 Lebanon 1.55 cu km 1997
125 Eritrea 1.54 cu km 2001
126 Pakistan 1.53 cu km 2003
127 South Korea 1.5 cu km 1999
128 Malawi 1.49 cu km 2001
129 Burkina Faso 1.46 cu km 2001
130 Egypt 1.38 cu km 1997
131 Antigua and Barbuda 1.29 cu km 2000
132 Denmark 1.13 cu km 2003
133 Morocco 0.98 cu km 2003
Middle Eastern and North Africa average (profile) 0.979 cu km 1997
134 Burundi 0.705 cu km 1987
135 Rwanda 0.57 cu km 2003
136 Algeria 0.471 cu km 1997
137 Tunisia 0.467 cu km 2003
138 Oman 0.459 cu km 1997
139 Saint Kitts and Nevis 0.439 cu km 2000
140 Djibouti 0.436 cu km 1997
141 Cyprus 0.387 cu km 2005
142 Barbados 0.369 cu km 2003
143 Israel 0.264 cu km 2001
144 Yemen 0.255 cu km 1997
145 Jordan 0.202 cu km 1997
146 Qatar 0.189 cu km 1997
147 Malta 0.173 cu km 2005
148 Bahrain 0.167 cu km 1997
149 Saudi Arabia 0.126 cu km 1997
150 Libya 0.122 cu km 1997
151 Maldives 0.112 cu km 1999
152 United Arab Emirates 0.0767 cu km 1997
153 Kuwait 0.0122 cu km 1997

Citation

Environment > Total renewable water resources per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Environment > Total renewable water resources per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: