×

Eastern Europe Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 7.71 million ton 2005
2 Poland 3.31 million ton 2005
3 Ukraine 1.23 million ton 2005
4 Belarus 941,000 ton 2005
5 Slovenia 622,000 ton 2005
6 Croatia 580,000 ton 2005
7 Romania 330,000 ton 2005
8 Bulgaria 241,000 ton 2005
9 Azerbaijan 230,000 ton 2005
10 Hungary 221,000 ton 2005
11 Moldova 181,000 ton 2005
12 Albania 122,000 ton 2005
13 Armenia 116,000 ton 2005
14 Bosnia and Herzegovina 93,000 ton 2005
15 Slovakia 80,000 ton 2005
16 Georgia 52,000 ton 2005
17 Czech Republic 9,000 ton 2005

Citation

Eastern Europe Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: