×

Eastern Europe Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Slovenia 310.93 ton 2005
2 Croatia 130.57 ton 2005
3 Belarus 97.38 ton 2005
4 Poland 86.75 ton 2005
5 Russia 53.87 ton 2005
6 Moldova 50.35 ton 2005
7 Armenia 38.48 ton 2005
8 Albania 38.17 ton 2005
9 Bulgaria 31.14 ton 2005
10 Azerbaijan 27.41 ton 2005
11 Ukraine 26.01 ton 2005
12 Bosnia and Herzegovina 23.97 ton 2005
13 Hungary 21.91 ton 2005
14 Romania 15.25 ton 2005
15 Slovakia 14.85 ton 2005
16 Georgia 11.92 ton 2005
17 Czech Republic 0.879 ton 2005

Citation

Eastern Europe Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: