×

European Union Compared by Energy > Petroleum Coke > Energy balance requirement

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Spain 3.61 million ton 2005
2 Portugal 833,000 ton 2005
3 Greece 625,000 ton 2005
4 Netherlands 576,000 ton 2005
5 Ireland 374,000 ton 2005
6 Bulgaria 366,000 ton 2005
7 United Kingdom 351,000 ton 2005
8 Denmark 250,000 ton 2005
9 Poland 246,000 ton 2005
10 Belgium 191,000 ton 2005
11 Cyprus 154,000 ton 2005
12 Croatia 139,000 ton 2005
13 Slovenia 116,000 ton 2005
14 Slovakia 112,000 ton 2005
15 Austria 104,000 ton 2005
16 Finland 87,000 ton 2005
17 Germany 78,000 ton 2005
18 Romania 57,000 ton 2005
19 Sweden 37,000 ton 2005
20 Latvia 13,000 ton 2005
21 Czech Republic 5,000 ton 2005
22 Malta 3,000 ton 1999
23 Lithuania 2,000 ton 2005
24 Hungary -70,000 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Petroleum Coke > Energy balance requirement

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: