×

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cyprus 47,453.67 ton 2005
2 Sweden 21,374.21 ton 2005
3 Denmark 16,606.91 ton 2005
4 Finland 15,630.67 ton 2005
5 Netherlands 15,196.2 ton 2005
6 Lithuania 14,058.5 ton 2005
7 Portugal 12,417.74 ton 2005
8 Bulgaria 8,268.84 ton 2005
9 Croatia 6,753.71 ton 2005
10 Greece 4,232.72 ton 2005
11 Estonia 1,485.78 ton 2005
12 Czech Republic 1,270.05 ton 2005
13 Poland 130.95 ton 2004
14 Germany -315.268 ton 2005
15 Hungary -396.547 ton 2005
16 Austria -729.232 ton 2005
17 Belgium -954.324 ton 2005
18 Slovenia -1,499.645 ton 2005
19 Spain -1,636.015 ton 2005
20 United Kingdom -2,258.224 ton 2005
21 Luxembourg -2,323.015 ton 1999
22 Ireland -3,846.233 ton 2005
23 Latvia -4,346.858 ton 2005
24 Romania -6,748.521 ton 2005
25 Slovakia -8,167.81 ton 2005
26 Malta -20,977.389 ton 2000

Citation

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: