×

European Union Compared by Environment > Total renewable water resources

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH
1 France 189 cu km 2005
2 Germany 188 cu km 2005
3 Sweden 179 cu km 2005
4 Italy 175 cu km 2005
5 United Kingdom 160.6 cu km 2005
6 Hungary 120 cu km 2005
7 Spain 111.1 cu km 2005
8 Finland 110 cu km 2005
9 Netherlands 89.7 cu km 2005
10 Austria 84 cu km 2005
11 Portugal 73.6 cu km 2005
12 Greece 72 cu km 2005
13 Poland 63.1 cu km 2005
14 Slovakia 50.1 cu km 2003
15 Latvia 49.9 cu km 2005
16 Ireland 46.8 cu km 2003
17 Romania 42.3 cu km 2003
18 Slovenia 32.1 cu km 2005
19 Lithuania 24.5 cu km 2005
20 Estonia 21.1 cu km 2005
21 Belgium 20.8 cu km 2005
22 Bulgaria 19.4 cu km 2005
23 Czech Republic 16 cu km 2005
24 Denmark 6.1 cu km 2003
25 Luxembourg 1.6 cu km 2005
26 Cyprus 0.4 cu km 2005
27 Malta 0.07 cu km 2005

Citation

European Union Compared by Environment > Total renewable water resources

NationMaster

Interesting observations about Environment > Total renewable water resources

Follow us on Facebook to get interesting stats: