×

Former British colonies Compared by Energy > Gas-diesel oils > Imports

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 11.72 million ton 2005
2 Pakistan 4.1 million ton 2005
3 Singapore 3.86 million ton 2005
4 Australia 3.33 million ton 2005
5 Bangladesh 1.89 million ton 2005
6 United Arab Emirates 1.86 million ton 2005
7 Yemen 1.55 million ton 2005
8 Egypt 1.43 million ton 2005
9 Malaysia 1.28 million ton 2005
10 Burma 1.12 million ton 2005
11 Canada 1.02 million ton 2005
12 Sri Lanka 856,000 ton 2005
13 Nigeria 829,000 ton 2005
14 Jordan 785,000 ton 2005
15 India 732,000 ton 2005
16 New Zealand 709,000 ton 2005
17 Kenya 692,000 ton 2005
18 Tanzania 667,000 ton 2005
19 Fiji 554,000 ton 2005
20 Israel 526,000 ton 2005
21 Jamaica 496,000 ton 2005
22 Namibia 445,000 ton 2005
23 Zimbabwe 437,000 ton 2005
24 Ghana 393,000 ton 2005
25 The Bahamas 362,000 ton 2005
26 Uganda 340,000 ton 2005
27 Botswana 281,000 ton 2005
28 Guyana 262,798 ton 2005
29 Maldives 200,000 ton 2005
30 Sudan 171,000 ton 2005
31 Malawi 135,000 ton 2005
32 Belize 103,000 ton 2005
33 Somalia 90,000 ton 2005
34 Barbados 79,445 ton 2005
35 Trinidad and Tobago 72,000 ton 1997
36 Sierra Leone 70,000 ton 2005
37 Saint Lucia 63,000 ton 2005
38 The Gambia 56,000 ton 2005
39 Antigua and Barbuda 54,000 ton 2005
40 Zambia 46,000 ton 2005
41 Grenada 36,000 ton 2005
42 Bhutan 25,000 ton 2005
43 Saint Kitts and Nevis 23,000 ton 2005
44 Dominica 21,000 ton 2005
45 Brunei 16,000 ton 2005

Citation

Former British colonies Compared by Energy > Gas-diesel oils > Imports

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: