×

Former British colonies Compared by Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 193.99 million ton 2005
2 India 34.72 million ton 2005
3 Canada 26.33 million ton 2005
4 Australia 12.22 million ton 2005
5 Egypt 8.91 million ton 2005
6 Malaysia 8.54 million ton 2005
7 Pakistan 7.39 million ton 2005
8 United Arab Emirates 3.82 million ton 2005
9 New Zealand 2.44 million ton 2005
10 Israel 2.22 million ton 2005
11 Yemen 2.04 million ton 2005
12 Bangladesh 1.88 million ton 2005
13 Jordan 1.87 million ton 2005
14 Nigeria 1.42 million ton 2005
15 Singapore 1.32 million ton 2005
16 Sri Lanka 1.23 million ton 2005
=17 Sudan 1.14 million ton 2005
=17 Burma 1.14 million ton 2005
19 Ghana 913,000 ton 2005
20 Kuwait 830,000 ton 2005
21 Kenya 793,000 ton 2005
22 Qatar 778,000 ton 2005
23 Namibia 438,000 ton 2005
24 Zimbabwe 421,000 ton 2005
25 Uganda 340,000 ton 2005
26 Bahrain 314,000 ton 2005
27 Fiji 300,000 ton 2005
28 The Bahamas 289,000 ton 2005
29 Botswana 281,000 ton 2005
30 Zambia 278,000 ton 2005
31 Trinidad and Tobago 267,000 ton 2005
32 Jamaica 264,000 ton 2005
33 Brunei 162,000 ton 2005
34 Malawi 135,000 ton 2005
35 Guyana 128,142 ton 2005
36 Tanzania 121,000 ton 2005
37 Belize 72,000 ton 2005
38 Barbados 44,600 ton 2005
39 Sierra Leone 30,000 ton 2005
40 Bhutan 22,000 ton 2005
=41 The Gambia 16,000 ton 2005
=41 Saint Kitts and Nevis 16,000 ton 2005
43 Somalia 10,000 ton 2005
44 Dominica 9,000 ton 2005
45 Grenada 7,000 ton 2005

Citation

Former British colonies Compared by Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: