×

Former British colonies Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 9.38 million ton 2005
2 United States 2.51 million ton 2005
3 Israel 1.01 million ton 2005
4 Nigeria 799,000 ton 2005
5 Bangladesh 704,000 ton 2005
6 Egypt 521,000 ton 2005
7 Kenya 256,000 ton 2005
8 Canada 245,000 ton 2005
9 Sri Lanka 203,000 ton 2005
10 Jordan 155,000 ton 2005
=11 Tanzania 151,000 ton 2005
=11 Pakistan 151,000 ton 2005
13 Yemen 109,000 ton 2005
14 Australia 74,000 ton 2005
=15 Ghana 60,000 ton 2005
=15 The Bahamas 60,000 ton 2005
17 Malaysia 50,210 ton 2005
18 Uganda 47,000 ton 2005
19 Bahrain 38,000 ton 2005
20 Zimbabwe 30,000 ton 2005
=21 Jamaica 28,000 ton 2005
=21 Kuwait 28,000 ton 2005
23 Somalia 25,000 ton 2005
24 Guyana 21,126 ton 2005
25 Sierra Leone 21,000 ton 2005
26 Malawi 20,000 ton 2005
27 Zambia 18,000 ton 2005
28 Fiji 15,000 ton 2005
29 Bhutan 13,000 ton 2005
30 Botswana 12,000 ton 2005
=31 Sudan 10,000 ton 2005
=31 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=33 The Gambia 9,000 ton 2005
=33 Belize 9,000 ton 1994
=35 Trinidad and Tobago 4,000 ton 2005
=35 Qatar 4,000 ton 2003
37 Barbados 2,093 ton 2005
=38 Dominica 1,000 ton 2005
=38 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=38 Brunei 1,000 ton 2005
=38 Grenada 1,000 ton 2005
=38 Burma 1,000 ton 2005
=38 New Zealand 1,000 ton 2004

Citation

Former British colonies Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: