×

Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 19.92 million ton 2005
2 India 9.38 million ton 2005
3 Indonesia 8.88 million ton 2005
4 Iran 6.04 million ton 2005
5 South Korea 4.83 million ton 2005
6 United States 2.51 million ton 2005
7 United Kingdom 2.37 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.05 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 1.85 million ton 2005
8 China 1.37 million ton 2005
9 Iraq 1.28 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.25 million ton 2001
OPEC countries average (profile) 1.2 million ton 1998
10 Israel 1.01 million ton 2005
11 Nigeria 799,000 ton 2005
12 Ireland 751,000 ton 2005
13 Bangladesh 704,000 ton 2005
Religious countries average (profile) 670,776.19 ton 2003
Middle Eastern and North Africa average (profile) 630,562.5 ton 2005
14 South Africa 589,000 ton 2005
15 Egypt 521,000 ton 2005
Muslim countries average (profile) 502,410.25 ton 2005
Former British colonies average (profile) 438,912.24 ton 2004
16 Dominican Republic 340,000 ton 2005
17 Vietnam 321,000 ton 2005
18 Nepal 303,000 ton 2005
19 Libya 299,000 ton 2005
20 Benin 285,000 ton 2005
21 Kenya 256,000 ton 2005
22 Canada 245,000 ton 2005
23 Mexico 235,000 ton 2005
24 Philippines 231,000 ton 2005
25 Ethiopia 230,000 ton 2005
26 Cuba 214,000 ton 2005
27 Saudi Arabia 211,000 ton 2005
28 Sri Lanka 203,000 ton 2005
29 Tunisia 187,000 ton 2005
30 Peru 182,000 ton 2005
31 Syria 177,000 ton 2005
failed states average (profile) 175,866.67 ton 2005
32 Jordan 155,000 ton 2005
=33 Tanzania 151,000 ton 2005
=33 Pakistan 151,000 ton 2005
35 Azerbaijan 117,000 ton 2005
36 Cameroon 113,000 ton 2005
37 Yemen 109,000 ton 2005
38 Norway 105,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 87,903.23 ton 1994
Former Spanish colonies average (profile) 87,608.82 ton 2005
=39 Cote d'Ivoire 84,000 ton 2005
=39 Belgium 84,000 ton 2005
41 Martinique 81,000 ton 2005
42 Madagascar 76,000 ton 2005
43 Haiti 75,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 74,934.42 ton 2005
44 Australia 74,000 ton 2005
45 Mozambique 71,980 ton 2005
46 Russia 70,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 67,647.2 ton 2005
47 Uzbekistan 65,000 ton 2005
=48 Ghana 60,000 ton 2005
=48 The Bahamas 60,000 ton 2005
=50 Guadeloupe 59,000 ton 2005
=50 Togo 59,000 ton 2005
52 Chile 58,000 ton 2005
53 Netherlands 55,000 ton 2005
54 Colombia 50,600 ton 2005
55 Malaysia 50,210 ton 2005
56 Romania 49,000 ton 2005
57 Uganda 47,000 ton 2005
58 Honduras 46,100 ton 2005
59 Netherlands Antilles 46,000 ton 2005
60 Reunion 45,000 ton 2005
61 Cambodia 42,000 ton 2005
62 Guinea 39,000 ton 2005
63 Bahrain 38,000 ton 2005
64 Guatemala 36,000 ton 2005
65 North Korea 32,000 ton 2005
66 Zimbabwe 30,000 ton 2005
=67 Turkey 28,000 ton 2005
=67 Jamaica 28,000 ton 2005
=67 Kuwait 28,000 ton 2005
70 Hong Kong 27,000 ton 2005
=71 El Salvador 26,000 ton 2005
=71 Georgia 26,000 ton 2005
=73 Burkina Faso 25,000 ton 2005
=73 Somalia 25,000 ton 2005
75 Argentina 24,000 ton 2005
=76 Central African Republic 23,000 ton 2005
=76 Yugoslavia 23,000 ton 2005
=78 Papua New Guinea 22,000 ton 2005
=78 Eritrea 22,000 ton 2005
80 Guyana 21,126 ton 2005
=81 Sierra Leone 21,000 ton 2005
=81 French Guiana 21,000 ton 2005
=81 Laos 21,000 ton 2005
=84 Malawi 20,000 ton 2005
=84 Kazakhstan 20,000 ton 2005
=84 Estonia 20,000 ton 1996
=87 Mongolia 19,000 ton 2005
=87 Mali 19,000 ton 2005
=89 Bermuda 18,000 ton 2005
=89 Zambia 18,000 ton 2005
91 Brazil 17,000 ton 2005
92 Gabon 16,000 ton 2005
=93 Fiji 15,000 ton 2005
=93 Bolivia 15,000 ton 2005
=93 Malta 15,000 ton 2005
=96 Djibouti 14,000 ton 2005
=96 Venezuela 14,000 ton 1998
=98 Congo, Republic of the 13,000 ton 2005
=98 Rwanda 13,000 ton 2005
=98 Cyprus 13,000 ton 2005
=98 Ukraine 13,000 ton 2005
=98 Bhutan 13,000 ton 2005
=103 Greece 12,000 ton 2005
=103 Botswana 12,000 ton 2005
=105 Morocco 11,000 ton 2005
=105 Oman 11,000 ton 2005
=105 Algeria 11,000 ton 2005
=108 Liberia 10,000 ton 2005
=108 Mauritius 10,000 ton 2005
=108 Taiwan 10,000 ton 2005
=108 Sudan 10,000 ton 2005
=108 Senegal 10,000 ton 2005
=108 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=108 Nicaragua 10,000 ton 2005
=115 Albania 9,000 ton 2005
=115 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
=115 The Gambia 9,000 ton 2005
=115 Belize 9,000 ton 1994
119 Niger 8,200 ton 2005
120 Uruguay 8,000 ton 2005
=121 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
=121 Guinea-Bissau 7,000 ton 2005
=121 Thailand 7,000 ton 2005
=124 Comoros 6,000 ton 2005
=124 Macau 6,000 ton 2005
=124 Poland 6,000 ton 2003
=127 Seychelles 5,000 ton 2005
=127 Cape Verde 5,000 ton 2005
=127 Denmark 5,000 ton 2005
=130 Germany 4,000 ton 2005
=130 Belarus 4,000 ton 2005
=130 Austria 4,000 ton 2005
=130 Czech Republic 4,000 ton 2005
=130 Trinidad and Tobago 4,000 ton 2005
=130 Suriname 4,000 ton 2005
=130 Qatar 4,000 ton 2003
137 Costa Rica 3,750 ton 2004
=138 Burundi 3,000 ton 2005
=138 Sweden 3,000 ton 2005
=138 Tonga 3,000 ton 2005
=138 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=138 Panama 3,000 ton 2005
=138 Portugal 3,000 ton 2005
=138 Armenia 3,000 ton 2003
145 Barbados 2,093 ton 2005
=146 Afghanistan 2,000 ton 2005
=146 Kiribati 2,000 ton 2005
=146 British Virgin Islands 2,000 ton 2005
=146 Ecuador 2,000 ton 2002
=146 Hungary 2,000 ton 2001
=146 Latvia 2,000 ton 1999
=146 Solomon Islands 2,000 ton 1996
=146 Western Sahara 2,000 ton 1990
154 Paraguay 1,650 ton 2005
=155 Dominica 1,000 ton 2005
=155 Vanuatu 1,000 ton 2005
=155 Luxembourg 1,000 ton 2005
=155 Moldova 1,000 ton 2005
=155 Lebanon 1,000 ton 2005
=155 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=155 Mauritania 1,000 ton 2005
=155 Slovenia 1,000 ton 2005
=155 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=155 Chad 1,000 ton 2005
=155 Brunei 1,000 ton 2005
=155 Croatia 1,000 ton 2005
=155 French Polynesia 1,000 ton 2005
=155 Grenada 1,000 ton 2005
=155 Montserrat 1,000 ton 2005
=155 Burma 1,000 ton 2005
=155 New Zealand 1,000 ton 2004
=155 Spain 1,000 ton 2003
=155 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1996
=155 Finland 1,000 ton 1994

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×