×

Former French colonies Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Vietnam 321,000 ton 2005
2 Benin 285,000 ton 2005
3 Tunisia 187,000 ton 2005
4 Syria 177,000 ton 2005
5 Cameroon 113,000 ton 2005
6 Cote d'Ivoire 84,000 ton 2005
7 Madagascar 76,000 ton 2005
8 Haiti 75,000 ton 2005
9 Mozambique 71,980 ton 2005
10 Togo 59,000 ton 2005
11 Cambodia 42,000 ton 2005
12 Guinea 39,000 ton 2005
13 Burkina Faso 25,000 ton 2005
14 Central African Republic 23,000 ton 2005
=15 French Guiana 21,000 ton 2005
=15 Laos 21,000 ton 2005
17 Mali 19,000 ton 2005
18 Gabon 16,000 ton 2005
19 Djibouti 14,000 ton 2005
=20 Morocco 11,000 ton 2005
=20 Algeria 11,000 ton 2005
22 Senegal 10,000 ton 2005
23 Niger 8,200 ton 2005
=24 Lebanon 1,000 ton 2005
=24 Mauritania 1,000 ton 2005
=24 Chad 1,000 ton 2005

Citation

Former French colonies Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: