×

Former Soviet republics Compared by Energy > Gas-diesel oils > Imports

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Latvia 900,000 ton 2005
2 Ukraine 835,000 ton 2005
3 Estonia 586,000 ton 2005
4 Moldova 333,000 ton 2005
5 Belarus 317,000 ton 2005
6 Georgia 251,000 ton 2005
7 Kazakhstan 237,000 ton 2005
8 Armenia 116,000 ton 2005
9 Kyrgyzstan 102,000 ton 2005
10 Lithuania 87,000 ton 2005
11 Tajikistan 84,000 ton 2005
12 Azerbaijan 40,000 ton 2004
13 Uzbekistan 14,000 ton 1996
14 Russia 1,000 ton 2005

Citation

Former Soviet republics Compared by Energy > Gas-diesel oils > Imports

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: