×

Former Spanish colonies Compared by Environment > Total renewable water resources

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH
1 Colombia 2,132 cu km 2000
2 Peru 1,913 cu km 2000
3 Venezuela 1,233.2 cu km 2000
4 Chile 922 cu km 2000
5 Argentina 814 cu km 2000
6 Bolivia 622.5 cu km 2000
7 Philippines 479 cu km 1999
8 Mexico 457.2 cu km 2000
9 Ecuador 432 cu km 2000
10 Paraguay 336 cu km 2000
11 Nicaragua 196.7 cu km 2000
12 Panama 148 cu km 2000
13 Uruguay 139 cu km 2000
14 Costa Rica 112.4 cu km 2000
15 Guatemala 111.3 cu km 2000
16 Honduras 95.9 cu km 2000
17 Cuba 38.1 cu km 2000
18 Equatorial Guinea 26 cu km 2001
19 El Salvador 25.2 cu km 2001
20 Dominican Republic 21 cu km 2000

Citation

Former Spanish colonies Compared by Environment > Total renewable water resources

NationMaster

Interesting observations about Environment > Total renewable water resources

Follow us on Facebook to get interesting stats: