×

Latin America and Caribbean Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Mexico 2.43 million ton 2005
2 Ecuador 688,000 ton 2005
3 Dominican Republic 638,000 ton 2005
4 Chile 611,000 ton 2005
5 Brazil 511,000 ton 2005
6 Guatemala 296,960 ton 2005
7 El Salvador 174,431 ton 2005
8 Venezuela 120,000 ton 1994
9 Panama 116,000 ton 2005
10 Costa Rica 97,178 ton 2005
11 Honduras 85,950 ton 2005
12 Paraguay 82,050 ton 2005
13 Jamaica 75,000 ton 2005
14 Cuba 72,000 ton 2005
15 Peru 62,000 ton 2005
16 Nicaragua 42,000 ton 2005
17 Argentina 26,000 ton 2002
18 Suriname 23,000 ton 2005
19 Aruba 21,000 ton 2005
20 The Bahamas 20,000 ton 2005
21 Belize 19,000 ton 2005
=22 Bermuda 13,000 ton 2005
=22 Haiti 13,000 ton 2005
=22 Trinidad and Tobago 13,000 ton 1992
25 Barbados 11,713 ton 2005
26 Guyana 9,694 ton 2005
27 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=28 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=28 Grenada 6,000 ton 2005
30 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=31 Dominica 2,000 ton 2005
=31 Uruguay 2,000 ton 2005
=31 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
34 Colombia 1,754 ton 2005

Citation

Latin America and Caribbean Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: