×

Muslim countries Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Indonesia 8.88 million ton 2005
2 Iran 6.04 million ton 2005
3 Iraq 1.28 million ton 2005
4 Nigeria 799,000 ton 2005
5 Bangladesh 704,000 ton 2005
6 Egypt 521,000 ton 2005
7 Libya 299,000 ton 2005
8 Saudi Arabia 211,000 ton 2005
9 Tunisia 187,000 ton 2005
10 Syria 177,000 ton 2005
11 Jordan 155,000 ton 2005
12 Pakistan 151,000 ton 2005
13 Azerbaijan 117,000 ton 2005
14 Yemen 109,000 ton 2005
15 Uzbekistan 65,000 ton 2005
16 Malaysia 50,210 ton 2005
17 Guinea 39,000 ton 2005
18 Bahrain 38,000 ton 2005
=19 Turkey 28,000 ton 2005
=19 Kuwait 28,000 ton 2005
=21 Burkina Faso 25,000 ton 2005
=21 Somalia 25,000 ton 2005
23 Sierra Leone 21,000 ton 2005
24 Kazakhstan 20,000 ton 2005
25 Mali 19,000 ton 2005
26 Djibouti 14,000 ton 2005
=27 Morocco 11,000 ton 2005
=27 Oman 11,000 ton 2005
=27 Algeria 11,000 ton 2005
=30 Sudan 10,000 ton 2005
=30 Senegal 10,000 ton 2005
=32 The Gambia 9,000 ton 2005
=32 Albania 9,000 ton 2005
34 Niger 8,200 ton 2005
35 Comoros 6,000 ton 2005
36 Qatar 4,000 ton 2003
37 Afghanistan 2,000 ton 2005
=38 Lebanon 1,000 ton 2005
=38 Mauritania 1,000 ton 2005
=38 Chad 1,000 ton 2005
=38 Brunei 1,000 ton 2005

Citation

Muslim countries Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: